Pressmeddelande -

Välkommen till pressvisning av våra nya bussar med alkolås

Under april och maj månad får Västtrafik 15 nya bussar till Skaraborgsområdet. Det är Skaraborgs första linjetrafikbussar med alkolås. Bussarna har köpts av Swebus som kör all kollektivtrafik i området. De nya bussarna leder till förbättringar i flera hänseenden: de är miljövänliga, komfortabla och säkra. Inköpet av bussarna är en stor investering som vi hoppas bidrar till positiva upplevelser för bussresenärer och förare i Skaraborg. Fredag den 12 maj visar vi våra nya bussar vid en särskild pressvisning. Då kommer representanter från både Västtrafik och Swebus att finnas på plats för att besvara frågor. Visningen kommer att ske på Swebus depå i Skövde. Datum: 12 maj Tid: 10.00-11.00 Plats: Swebus depå i Skövde, Kaplansgatan 15 För mer information kontakta Anna-Karin Jonsson, informationsansvarig Västtrafik Skaraborg, tel 0500-46 44 24, 0702-61 76 78 Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99