Pressmeddelande -

Västtrafik blir ett bolag

Koncernen Västtrafik blir ett enda bolag. Det beslutet fattades av Västtrafiks ägare, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, vid onsdagens årsstämma. Beslutet innebär att de fyra dotterbolagens verksamheter överförs till Västtrafik AB genom fusion. Västtrafik bildades 1999 i samband med att Västra Götalandsregionen bildades. Företaget organiserades som en koncern med ett moderbolag, Västtrafik AB, och fyra dotterbolag. De fyra dotterbolagen har haft ansvar för den lokala trafikplaneringen i Göteborgsregionen, Skaraborg, Sjuhärad respektive Fyrbodal, medan moderbolaget planerat den långväga trafiken och har koncerngemensamma funktioner för ekonomi, information, marknadsföring, personal, försäljning, it med mera. En orsak till att man valde att bilda fyra dotterbolag var att det lokala inflytandet över trafikplaneringen skulle vara stort. Ägarnas (regionen och kommunernas) inflytande över planeringsfrågor, prisförändringar med mera har efterhand förts över på de nya ägarråden, ett regionalt och fyra delregionala, vilket minskat behovet av dotterbolagen. Nu kan också administrationen förenklas genom att Västtrafik blir en juridisk enhet. De fyra lokalkontoren i Göteborg, Skövde, Borås och Vänersborg kommer att vara kvar. Västtrafiks ägare har därför fattat beslutet att bilda ett Västtrafik genom att dotterbolagen fusioneras och dess verksamheter förs över till moderbolaget Västtrafik AB. Formellt sett så avvecklas dotterbolagen i samband med respektive årsstämma i maj 2007 men i praktiken kommer den nya organisationen att fungera från årsskiftet. --- För mer information kontakta: Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist, tel 0707-31 84 50 eller koncerninformatör Gunilla Wicktor, 0708-56 01 66. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99