Pressmeddelande -

Västtrafik köper ytterligare elva nya pendeltåg

Västtrafiks styrelse fattade idag beslut om att köpa in ytterligare elva nya pendeltåg av modell X61. Beslutet träder i kraft under förutsättning att det blir godkänt av Västra Götalandsregionen.

Målet för K2020-projektet är att kraftigt öka kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Resandet till och från Göteborg ska enligt planerna tredubblas under perioden 2006 fram till år 2025 med upp till en 40-procentig marknadsandel för kollektivtrafiken.

Trängselskatten i Göteborg 1 januari 2013 är en viktig förutsättning, som med stor sannolikhet kommer att öka behovet av mer kollektivtrafik allmänt i hela Västra Götaland och i Göteborgsområdet i synnerhet. Förutom detta har Västtrafik som mål för hela sin verksamhet att resandet ska fördubblas till år 2025.

Ytterligare elva tåg
Ett steg mot att möta det ökande resandebehovet i Göteborgsområdet togs för två år sedan när Västtrafik fattade beslut om att köpa in elva pendeltåg av modell X61. Dessa tåg levereras under 2012 och är avsedda för den kommande Alependeln samt Kungsbacka- och Alingsåspendeln.

Västtrafik har, efter genomförda bedömningar av hur trängselskatterna för biltrafiken kan komma att påverka kollektivresandet, kommit fram till att det finns behov av att beställa ytterligare elva pendeltåg.

- Trots att vi redan har beställt elva pendeltåg så måste vi satsa vidare för att nå vårt mål att öka resandet. Och då behöver vi förstärka kapaciteten ytterligare med fler tåg. Denna andra omgång av elva pendeltåg ska vara levererade i mitten av 2013, säger Attila Ungvari, affärsområdeschef för Göteborgs regiontrafik.

Attrahera nya resenärer

För att nå målen måste även punktligheten förbättras. Förutom fortsatta åtgärder på banorna krävs fler fordon för att skapa mer tid till att vända tågen vid ändhållplatserna. Pålitligheten måste höjas och det kan Västtrafik göra genom att sänka medelåldern på pendeltågen samt att öka antalet reservtåg.

- Det räcker inte med att förbättra kapaciteten. Vi måste även förbättra punktligheten och tågens pålitlighet. De nya tågen skapar bra förutsättningar för detta och vi tror att kommer att attrahera många nya resenärer i vår pendeltågstrafik, säger Attila Ungvari.

Fakta:

• Bild på Coradia Lirex X61 (jpg-format, 409 KB)
• Elva tåg av typen Coradia Lirex X61 beställdes av Västtrafik under 2008 för leverans under 2012.
• Fem av ovanstående tåg ska gå på den kommande Alependeln, tre tåg ska förstärka trafiken på Kungsbackapendeln och ytterligare tre ska förstärka Alingsåspendeln.
• Västtrafik har beslutat att köpa ytterligare elva pendeltåg av Coradia Lirex X61-modell. Sista tåget beräknas vara levererat i mitten av 2013.
• Ett X61 pendeltåg kostar ca 62 miljoner kronor. Totalt beräknas investeringskostnaden för elva pendeltåg uppgå till 682 miljoner kronor.
• 225 sittplatser, längd 75 meter, högsta hastighet 160 km i timmen
• Hela tåget har låggolv i nivå med nya och ombyggda plattformar, vilket underlättar på- och avstigning och förflyttning inne i tåget.
• Anpassat för personer med funktionshinder och dessutom plats för barnvagnar och cyklar.

För mer information:


Attila Ungvari, affärsområdeschef Göteborgs regiontrafik, 0705-31 31 36
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99