Pressmeddelande -

Västtrafik skriver avtal med DSB First om trafikstart för tågen i regionen

Västtrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik har beslutat att skriva avtal med operatören DSB First Väst AB om den tågtrafik som ingår i upphandlingen ”Region- och pendeltåg i Väst 2010”. Det nya avtalet, som startar 12 december 2010, innebär att resenärerna kan resa på Västtrafiks alla biljetter, vilket även kommer att förenkla byten.

- Våra avtal med SJ upphör och vi måste se till att våra resenärer har tåg att resa med i december, säger Mårten Ignell, affärsområdeschef för Västtrafiks regiontrafik och projektledare för upphandlingen. Därför har vi nu tecknat avtal med DSB First, som är det företag som utsågs till vinnare av upphandlingen i augusti 2009.

Avtalet skrivs även om det finns risk för att upphandlingen kommer att överklagas till kammarrätten.

- Att starta ny trafik tar tid. Ny personal måste anställas och fordon och övrig utrustning måste vara klara i december.

Nya tåg, fler linjer och mer trafik
Upphandlingen omfattar totalt 11 olika linjer – både pendeltåg och regiontåg. Till att börja med kommer den nuvarande tågtrafiken att köras, men från och med i december 2012 när dubbelspåret Göteborg-Trollhättan-Öxnered ska vara färdigt ingår även den nya pendeltågslinjen mellan Älvängen och Göteborg. Samtidigt blir det också tätare trafik på regiontågen mellan Vänersborg-Trollhättan-Göteborg.

- Vi kommer redan från trafikstart att ha flera nya Reginatåg som ger en högre komfort och som tar fler resenärer. Det nya avtalet ger också möjlighet att öka trafiken med så mycket som 75 procent jämfört med idag, säger Västtrafiks VD Lars Backström.

Västtrafiks biljetter gäller på tågen
En viktig nyhet är att alla Västtrafiks biljetter kommer att gälla på tågen, till skillnad från idag där man oftast bara har kunnat resa på områdesladdning.
- Vi ser det som en stor fördel att våra resenärer kommer att kunna resa på samtliga våra färdbevis även på regiontågen. Då blir det betydligt enklare att byta till och från andra linjer och att resa över länsgränserna, säger Mårten Ignell.

Fakta om trafiken och upphandlingen
Upphandlingen har gjorts av Västtrafik, Jönköpings Länstrafik och Hallandstrafiken. Den omfattar både pendeltåg och regiontåg, totalt 11 linjer. DSB First Väst AB tar över trafiken den 12 december 2010. Grundavtalet gäller till den 8 december 2018, men kan förlängas till som längst december 2020.
Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i början av september 2009, strax efter att DSB First utsetts till vinnare. Förvaltningsrättens dom kom den 16 mars och innebar att överklagan avslogs. Det är dock möjligt att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammar-rätten.
Följande linjer ingår i upphandlingen:
Pendeltåg:
- Kungsbacka-Göteborg
- Alingsås-Göteborg
- Älvängen-Göteborg (beräknad trafikstart december 2012)


Regiontåg:
- Töreboda/Skövde-Herrljunga-Göteborg
- Åmål/Vänersborg-Göteborg
- Borås-Göteborg
- Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga-Borås
- Borås-Varberg
- Töreboda/Skövde-Falköping-Jönköping-Nässjö
- Nässjö-Jönköping-Herrljunga-Göteborg
- Strömstad-Uddevalla-Stenungsund-Göteborg

För mer information:

Mårten Ignell, affärsområdeschef Västtrafiks regiontrafik, 0706-47 18 38
Rolf Persson, vd, Hallandstrafiken, 0705-55 80 40
Carl-Johan Sjöberg, vd, Jönköpings Länstrafik, 070-527 55 01

Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99