Pressmeddelande -

Var tredje blir lyckligare av att resa tillsammans

Blir man en lyckligare människa av att åka kollektivt? Ja, i alla fall om man frågar Västtrafiks kunder som skaffat ett årskort hos Västtrafik genom sin arbetsgivare.


Västtrafik har tillsammans med undersökningsföretaget Intermetra låtit 1 784 personer som reser med Västtrafiks företagskort svara på en enkät om sina resvanor.

Resultatet av undersökningen visar att 29 procent av de tillfrågade anser att de blivit lyckligare till följd av sina ändrade resvanor. Enkäten visar också att en stor andel av de tillfrågade känner sig mindre stressade av att resa kollektivt, 39 procent närmare bestämt. 26 procent upplever dessutom att deras hälsa blivit bättre sedan de börjat resa mer kollektivt.

– Att kollektivtrafik är bra för miljön och samhället i stort känner de flesta till, men att det även har en tydlig koppling till ökat välbefinnande och lycka kom som en positiv överraskning för mig, säger Lars Backström, vd på Västtrafik. 

Undersökningen visar att andelen som bilpendlar minskat från 25 till 11 procent sedan de börjat använda Västtrafikkortet. Samtidigt som andelen som reser kollektivt ökat från 75 till 89 procent bland de tillfrågade. Hela 53 procent uppgav att de sparade tid på att åka kollektivt jämfört med att ta bilen.

– Kollektivtrafiken är inte alltid den perfekta lösningen, det såg vi inte minst när snön föll i januari. Men ställer du bilen slipper du bilköer, parkeringsavgifter och kan använda tiden mer effektivt, samtidigt som både du och samhället mår bättre, säger Lars Backström. 

Majoriteten av de tillfrågade tycker också att det är bra att deras arbetsgivare tar ett större ansvar för sina anställdas miljöpåverkan, samtidigt som de underlättar resandet. Dessutom framstår arbetsgivare som erbjuder sina anställda företagskort för resor i kollektivtrafiken som både moderna och attraktiva enligt undersökningen.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Fakta Västtrafiks företagskort
Företagskortet är ett sätt för företag att erbjuda sina anställda ett förmånligt resande som en skattepliktig löneförmån eller ett avdrag från nettolönen. Företagen erbjuds också kort som kan användas vid tjänsteresor.

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • hållbarhet

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99