Pressmeddelande -

Höjning av byapengen

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Växjö kommun beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen att höja byapengen. Byapengen är ett bidrag som sockenråd, samhällsföreningar eller liknande, som aktivt vill engagera sig i sin bygds utveckling, kan ansöka om.

Pengarna kan exempelvis användas marknadsföring, bättre skyltning och information, eller till initiativ för kulturaktiviteter, musikarrangemang, turistsatsningar, samåkning och föreläsningar. Pengen höjs nu med 5000 kronor per år, till 35 000 kronor, för de sex kommundelscentran och med 2500 kronor, till 17 500 kronor, för de mindre orterna.

- Runt om i våra orter och samhällen finns ett enormt engagemang och det är viktigt att Växjö kommun uppmuntrar den drivkraften. Vi ser hur byapengen verkligen gjort skillnad när det gäller det lokala utvecklingsarbetet. Byapengen har legat på samma nivå i över 10 år och det är nu rimligt med en höjning, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd. 

Höjningen börjar enligt förslaget gälla redan från 2017. Slutgiltigt beslut om byapengen tas på kommunstyrelsen 4 april.

För mer information och intervjuer: 
Per Schöldberg (C), kommunalråd, 070-869 49 25
Joakim Hedvall, landsbygdsutvecklare, 0470-411 76

Om byapeng i Växjö kommun: Byapeng kan sökas av lokala utvecklingsgrupper som aktivt engagerar sig i sin bygd. Byapengen är till för att underlätta och stimulera lokalt utvecklingsarbete. Efter den tidsperiod som ansökan avser sker en utvärdering där de lokala utvecklingsgrupperna redovisar vad pengarna använts till och vilka effekter de har gett. Kraven är bland annat att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i området.

De sex som kan ansöka om 35 000 kronor är: Braås samhällsförening, Gemla samhällsråd, Ingelstad bygderåd, Lammhults samhällsförening, Rottne samhällsförening, Åryds föreningsråd

De 20 som kan ansöka om 17 500 kronor är: Attsjö byalag, Asa sockenråd, Bergs sockenråd, Drev-Hornaryds sockenråd, Dädesjö sockenråd, Furuby sockenlag, Gårdsby sockenråd, Jäts byalag, Föreningen Kalvsvik, Nykulla byalag, Nöbbele sockenråd, Skirs byalag, Stojby samhällsförening, Tolgs sockenråd, Tävelsås sockenråd, Tegnaby hembygdsförening, Uråsa byalag, Vederslöv – Dänningelanda sockenråd, Åby byalag, Ör Ormesberga sockenråd

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Växjö

Kontakter

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61