Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämndens satsningar 2017

Kultur- och fritidsnämnden beslutade idag i sin budget inför 2017 om att satsa på upprustning av idrottsytor, friluftslivet, och residensverksamhet för entreprenörer med inriktning mot skrivande.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde idag 23 november beslutades om nämndens budget för 2017.

Nämnden kommer bland annat att satsa på att rusta upp Åby bandybana. Arbetet påbörjas redan under hösten 2016 för att behålla kontinuiteten i verksamheten. Också Idrottshuset kommer att renoveras, och Värendsvallen upprustas som tävlingsarena för friidrott.

Den nyligen framtagna friluftsplanen ligger till grund för att utveckla Växjö som friluftskommun, med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. En friluftssamordnare kommer att anställas för att leda utvecklingsarbetet.

Det fria ordets hus profilerar sin verksamhet mot internationell residensverksamhet och inför korttidsresidens för författare och skribenter.

De allmänkulturella satsningarna fortsätter också, bland annat med utveckling av Scensommar. Stöd går också till utställningen Drömmen om Amerika på Utvandrarnas hus.

– Kultur och idrott är avgörande för en plats attraktivitet. Attraktiviteten är nära kopplad till kompetensförsörjning och ekonomisk utveckling. Vi har goda förutsättningar i Växjö kommun och jag ser fram emot ett spännande år med kultur- och fritidsfrågorna, säger Eva Johansson, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

För mer information och intervjuer
Eva Johansson (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande, 0709-912 087

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Växjö

Kontakter

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61