Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Växjö näst bästa mellanstora cykelkommun

Växjö kommun kommer på andra plats i kategorin mellanstora kommuner i Cykelfrämjandets Kommunvelometer, en nationell undersökning där man årligen jämför kommuners insatser för cykling.

Med totalt 71,5 poäng (av 90 möjliga poäng) får Växjö kommun sitt bästa resultat hittills i Kommunvelometern och kommer därmed på andraplats i kategorin mellanstora kommuner. Högst totalpoäng i kategorin får Karlstad. Jämfört med samtliga kommuner som deltagit i årets undersökning, totalt 45 kommuner, hamnar Växjö på femte plats.

Växjö kommun har under året gjort ett starkt arbete inom information och marknadsföring, bland annat med kampanjen för de nya cykelöverfarterna, vilket gav 30 av 30 möjliga poäng i området totalt. Växjö har goda resultat i samtliga delområden men har mest utrymme att utveckla inom delområdena infrastrukturinvesteringar och uppföljning och mätning.

- Växjö ska bli en nationellt erkänd cykelstad. Det här resultatet är ett kvitto på att vi har kommit en bra bit på den vägen. Nu är det viktigt att fortsätta vårt arbete för att få fler som bor stadsnära att välja cykel, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Till insatser som kan kopplas till Växjös höga poäng för bland annat byggnation av nya cykelvägar, säkerhetshöjande åtgärder på befintliga cykelvägar, att kommunen har antagit en cykelplan, politiska mål och strategier för cykling, cykelbokslut och genomförande av informationskampanjer.

- Det ska vara snabbt, enkelt och bekvämt att cykla i Växjö vilket allt fler börjar få upp ögonen för. Just nu håller vi bland annat på att sätta upp nya cykelvägvisningsskyltar i kommunen och vi har flera cykelinfrastrukturprojekt på gång, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.


För mer information och intervjuer

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden
Telefon 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande tekniska nämnden
Telefon 0739-82 52 66, E-post cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Om Cykelfrämjandets Kommunvelometer

  • Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential.
  • I år firar Kommunvelometern tio år. Sammanlagt under dessa år har över 100 kommuner deltagit i granskningen. Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng.
  • Kommunerna som deltar delas in grupperna; stora, mellanstora och små kommuner. Växjö kommun ingår i gruppen mellanstora kommuner som har 50 000 – 100 000 invånare.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö