Gå direkt till innehåll
Nyrenoverade Kv. Alabastern på Araby i Växjö
Nyrenoverade Kv. Alabastern på Araby i Växjö

Pressmeddelande -

Hyresnämndens beslut: Lägenheterna på Araby ska ha högre hyror

Efter att Växjöbostäder och Hyresgästföreningen inte kunnat komma överens om hyresnivåerna på det nyrenoverade området Alabastern på Araby gick ärendet vidare till hyresnämnden. De har nu meddelat sitt beslut: lägenheterna på Araby ska ha högre hyror.

När Växjöbostäder och Hyresgästföreningen inte kunde enas om hyrorna på det nyrenoverade området i Växjö tog bolaget frågan vidare till hyresnämnden för en bruksvärdesprövning. Den 26 mars meddelade hyresnämnden beslut angående hyrorna på Alabastern. Hyrorna i de prövade lägenheterna ska höjas från de idag genomsnittliga 950 kr/kvm till 1245 kr/kvm.

Växjöbostäder menar att det äldre beståndet, så som Alabastern på Araby var, är en stor hållbarhetsutmaning för Växjö och kräver en rejäl upprustning. Beståndet blir annars gammalt, dåligt för såväl miljö och hyresgäster, och på sikt behöver det rivas.

Vi tar vårt ansvar för agenda 2030 på allvar, och då behöver våra befintliga fastighetsbestånd vara hållbara. Utmaningen är svårigheten att göra vårt äldre bestånd socialt och miljömässigt hållbart, om det samtidigt ska vara ekonomiskt hållbart. Vi kan helt enkelt inte räkna hem investeringen, säger Rene Jaramillo (M), styrelseordförande Växjöbostäder.

Inför renoveringarna förhandlades hyrorna men Växjöbostäder menar att hyrorna inte resulterade i rätt hyresnivå. Åtminstone inte om man jämför med andra likvärdiga lägenheter. Enligt Växjöbostäder har Hyresgästföreningen accepterat högre hyresnivåer med andra hyresvärdar i Växjö avseende jämförbara lägenheter.

Växjöbostäder är nöjda med hyresnämndens beslut och med hyran som nu kommer att motsvara den hyra andra hyresvärdar också har.

Det är glädjande att hyresnämnden fastställer att likvärdiga lägenheter ska ha likvärdig hyra. Normalt ska hyresförhandlingar säkerställa detta. Nu möjliggjorde en bruksvärdesprövning i domstol mer skäliga och rättvisa hyror i Växjö vilket vi är glada över, säger Maria Säterdal, VD på Växjöbostäder.

Maria Säterdal menar att man i väntan på prövningen i hyresnämnden inte kunnat sätta igång flera renoveringsprojekt i andra bostadsområden, trots att behovet finns.

Beslutet i hyresnämnden gör att vi och andra bostadsbolag nu kan genomföra hållbara renoveringar och samtidigt få ihop ekonomin. Vi har många områden som är i behov av omfattande renoveringar och med den nu fastställda bruksvärdeshyran är de möjliga att genomföra.

I hyresnämnden har bruksvärdesprövning skett av sex stycken lägenheter som motsvarar de varianter som finns i kvarteret. För den 3 rum och kök som är prövad innebär Hyresnämndens beslut att den nya hyran blir 8034 kr/månad. Nu återstår för Hyresgästföreningen och Växjöbostäder att komma överens om hur beslutet ska implementeras för resterande lägenheter i kv. Alabastern.

Om Bruksvärdeshyra
 Bruksvärdeshyra innebär att hyran ska spegla människors värdering av boendets kvaliteter som bland annat ålder, läge, storlek, standard och förvaltningskvalitet. Under den hyresförhandling som sker mellan bostadsbolag och Hyresgästföreningen ska denna syn på hyressättningen tillämpas.

För mer information kontakta:
René Jaramillo (M), Styrelseordförande Växjöbostäder, tel: 073-529 52 32
Maria Säterdal, VD Växjöbostäder, tel: 070-825 05 94

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Växjöbostäder

Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi drygt 9 000 lägenheter, varav ca. 2 100 studentlägenheter och 44 700 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Kontakter

Carina Herbertsson

Carina Herbertsson

Presskontakt Tf vd, Affärs- och projektutvecklingschef 0470-59 91 50
Sofia Kallbro

Sofia Kallbro

Presskontakt Marknadschef 0708-87 08 68
Linda Rydh Willhammar

Linda Rydh Willhammar

Presskontakt Kommunikatör 0470-59 91 38

Vi skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö kommun

Vid årsskiftet 2022/2023 förenades Vidingehem och Växjöbostäder under namnet Vidingehem. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och en del av Växjö kommun med lägenheter i såväl Växjö stad som i de kringliggande orterna – från Uråsa i söder till Lammhult i norr. Med cirka 140 medarbetare, drygt 11 000 lägenheter och cirka 54 000 kvm kommersiella lokaler är vi en stor aktör i hela Växjö kommun.

Vidingehem
Norra Esplanaden 21
352 31 Växjö
Sverige