Gå direkt till innehåll
Foto: Växjöbostäder
Foto: Växjöbostäder

Pressmeddelande -

Växjöbostäder är mångfaldscertifierade!

Efter en enkätundersökning och många månaders jobb fick Växjöbostäder beskedet att man återigen är mångfaldscertifierade genom EVOLVE. Mångfaldscertifieringen kvalitetssäkrar bland annat arbetsmiljö, rekrytering och rutiner.

Under hösten fick alla medarbetare svara på en enkät som undersöker hur mångfaldsarbetet fungerar på Växjöbostäder. Där ställs bland annat frågor om trivsel, diskriminering och om man känner till de processer och policys som finns. Under tiden går EVOLVE igenom företagets policys, rutiner och dokument. Det är tredje gången Växjöbostäder genomgår certifieringsprocessen. Bolaget har varit mångfaldscertifierade sedan 2012 (tidigare i Växjöhem) och nu kom beskedet: Växjöbostäder är mångfaldscertifierade igen.

- Det är verkligen glädjande att verka i ett bolag som tar mångfaldsfrågor på allvar. Att man har en genomtänkt strategi för mångfald och får alla medarbetare med sig i arbetet. Mångfaldscertifiering är ett bra betyg på vårt engagemang! säger Rene Jaramillo (M), styrelseordförande på Växjöbostäder.

I mångfaldscertifieringen ska man bli godkänd inom områdena styrdokument, rutiner, rekrytering, arbetsmiljö och trivsel samt varumärke och organisationsutveckling. Växjöbostäder blev direkt godkända inom områdena rekrytering och styrdokument. Efter komplettering med åtgärder som ska genomföras under året är man nu godkänd inom samtliga områden.

- Växjöbostäder har ett brett perspektiv och får ett genomslag med mångfaldsarbetet genom att föra samtal och diskussioner där alla involveras. Det är precis så vi önskar att arbetet ska ske! säger Annika Ström, EVOLVE Mångfaldscertifiering.

På onsdag kommer EVOLVE och räcker över diplomet till Växjöbostäder vilket firas med en gemensam fika. Sofia Kallbro, personalchef på Växjöbostäder, avslutar:

- Jag är oerhört stolt över det gemensamma arbete vi gjort för att bli certifierade igen. Nu ska vi fira och därefter tillsammans fortsätta med det viktiga åtgärdsarbetet.

För mer information, kontakta:
René Jaramillo (M), styrelseordförande Växjöbostäder, 073-529 52 32
Sofia Kallbro, personalchef Växjöbostäder, 0708-87 08 68
Annika Ström, EVOLVE Mångfaldscertifiering, 0702-06 38 26

Ämnen

Kategorier


Om Växjöbostäder

Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi drygt 9 000 lägenheter, varav ca. 2 100 studentlägenheter och 44 700 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Kontakter

Sofia Kallbro

Sofia Kallbro

Presskontakt Marknadschef 0708-87 08 68

Vi skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö kommun

Vid årsskiftet 2022/2023 förenades Vidingehem och Växjöbostäder under namnet Vidingehem. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och en del av Växjö kommun med lägenheter i såväl Växjö stad som i de kringliggande orterna – från Uråsa i söder till Lammhult i norr. Med cirka 140 medarbetare, drygt 11 000 lägenheter och cirka 54 000 kvm kommersiella lokaler är vi en stor aktör i hela Växjö kommun.

Vidingehem
Norra Esplanaden 21
352 31 Växjö
Sverige