Gå direkt till innehåll
Illustration från LBE Arkitekter
Illustration från LBE Arkitekter

Pressmeddelande -

​Växjöbostäder bygger en grön oas på Bredvik i Växjö

Växjöbostäder har de senaste åren haft en hög byggtakt, vilket har tärt på markportföljen. Därför firades det på bolaget när man fick beskedet om vunnen markanvisningstävling på Bredvik.

- Vi är glada över möjligheten att bygga bostäder på Bredvik. Det är ett välkommet tillskott i vår markportfölj och vi ser stora möjligheter med platsen där miljön kommer att stå i centrum, säger Carina Herbertsson, Projektchef på Växjöbostäder.

Det är LBE arkitekter som tillsammans med Växjöbostäder tagit fram visionen för nya bostäder på Bredvik. Arkitektens inspiration kommer från äldre städer som Eksjö och Visby.

Vi vill skapa ett kvarter som påminner om den gamla staden med en tydlig avgränsning mellan det offentliga och privata rummet. Kvarteret ska också präglas av vårt tänk kring miljön; såväl som vår närmiljö som i ett större perspektiv. Känslan för kvarteret kommer vara gedigen, ombonad och inspirerande, berättar Martina Johansson från LBE arkitekter.

Miljötänket är stort och kommer att stå i centrum för detta projekt. I planen finns klimatsmarta hus med låg energiförbrukning, laddstolpar för elbil och en cykelpool. Man kommer också att möjliggöra odling och menar att det kommer att främja spontana möten, trygghet och vördnad om miljön. Carina från Växjöbostäder avslutar:

- Vi ser en möjlighet att genom detta projekt kunna öka vår kunskap i hållbart byggande där vi i allmännyttan vill vara i framkant.

Växjöbostäders förslag innefattar 70 hyresrätter men man ska också utreda möjligheterna för ägarlägenheter. Projektet går nu in i en planeringsfas och målsättningen är att börja bygga de nya bostäderna under 2019.

För mer information:
Jennie Isberg, kommunikationschef Växjöbostäder, 0708-92 92 89
Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder, 0470-59 91 50

Ämnen

Kategorier


Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

År 2017 färdigställde vi 131 lägenheter och under våren 2018 pågår produktion av 332 bostäder. 

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi ca 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter och 42 000 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Kontakter

Carina Herbertsson

Carina Herbertsson

Presskontakt Vd Vidingehem AB 0470-59 91 50

Vi skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö kommun

Vid årsskiftet 2022/2023 förenades Vidingehem och Växjöbostäder under namnet Vidingehem. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och en del av Växjö kommun med lägenheter i såväl Växjö stad som i de kringliggande orterna – från Uråsa i söder till Lammhult i norr. Med cirka 140 medarbetare, drygt 11 000 lägenheter och cirka 54 000 kvm kommersiella lokaler är vi en stor aktör i hela Växjö kommun.

Vidingehem
Norra Esplanaden 21
352 31 Växjö
Sverige