Gå direkt till innehåll
Innovativt och hållbart bostadsbyggande på Alabastern i Araby, Växjö.
Innovativt och hållbart bostadsbyggande på Alabastern i Araby, Växjö.

Pressmeddelande -

Växjöbostäder får stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande på Araby

Renoveringarna av Alabastern på Araby har pågått länge. Utöver renoveringen är målsättningen att halvera energiförbrukningen genom ny teknik och beteendeförändring. Nu har Växjöbostäder beviljats stöd från Boverket för att ta projektet ytterligare en nivå.

Nyligen meddelade Boverket att 60 projekt beviljas stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande och får därmed dela på 140 miljoner. Växjöbostäder har beviljats 1,8 miljoner för att på Alabastern, i Araby i Växjö, göra de äldre husen ännu mer energieffektiva med ny teknik som hjälpmedel.

- Vi är glada över att ha blivit beviljade stöd för projektet som går under namnet Interface of Life. Det gör det möjligt för oss att testa teknik och vägar som vi annars kanske inte kunnat satsa på. Med detta kan vi lära oss ny teknik och kan också sprida den kunskapen till omvärlden. Vi har ambitionen att ligga i framkant och detta hjälper oss på vägen säger René Jaramillo, styrelseordförande på Växjöbostäder.

Det övergripande målet för renoveringen på Alabastern är göra området socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart med extra fokus på energieffektivisering. Energianvändningen ska minska med 50%. För att nå målet finns ett nära samarbete med Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Projektet Interface of Life, som man nu får stöd för, ska ta projektet till nästa nivå.

Planen är att Växjöbostäder ska utveckla en öppen mjukvaruplattform där hyresgästen kan göra felanmälan, hantera avtal, se underhållsplaner och annan kontakt med hyresvärden. Hyresgästen ska också kunna följa och påverka sin energiförbrukning. Långsiktigt menar Växjöbostäder att systemet ska kunna hjälpa hyresgästerna att hantera alla tjänster som har med hemmet att göra.

- Målet är att uppnå en beteendeförändring och förmå hyresgästen att använda mindre el, värme och vatten. Vi ser stor potential i plattformen som kommer att kunna erbjuda våra hyresgäster tjänster och verktyg för framtidens boende, förklarar Maria Säterdal, VD på Växjöbostäder.

Grunden för Interface of Life är genom tidigare insatser redan på plats. Sensorer för att mäta energiförbrukning finns i lägenheterna och teknikplattformen lanseras 23 januari. Än så länge har plattformen inte så mycket funktionalitet men Växjöbostäder hoppas på att hyresgästerna ska kunna börja använda plattformen redan innan sommaren.

Om stödet från Boverket

Stödet gick att söka under hösten 2018 för att utveckla eller använda en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Stöd har bland annat beviljats för effektiva byggprocesser och projekteringar, självstyrning av uppvärmning och ventilation, innovativa träkonstruktioner, energieffektivisering, återanvändning av byggnadsmaterial samt digitala lösningar.

För mer information kontakta:

Maria Säterdal, VD Växjöbostäder, tel: 070-825 05 94
René Jaramillo (M), Styrelseordförande Växjöbostäder, tel: 073-529 52 32

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Växjöbostäder

Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi drygt 9 000 lägenheter, varav ca. 2 100 studentlägenheter och 44 700 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Presskontakt

Catharina Rydberg Lilja

Catharina Rydberg Lilja

Presskontakt Vd 0470-59 91 30
Linda Rydh Willhammar

Linda Rydh Willhammar

Presskontakt Kommunikatör 0470-59 91 38

Vi skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö kommun

Vid årsskiftet 2022/2023 förenades Vidingehem och Växjöbostäder under ett namn - Vidingehem. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och en del av Växjö kommun med lägenheter i såväl Växjö stad som i de kringliggande orterna – från Uråsa i söder till Lammhult i norr. Med cirka 140 medarbetare, drygt 11 000 lägenheter och cirka 54 000 kvm kommersiella lokaler är vi en stor aktör i hela Växjö kommun.

Vidingehem
Norra Esplanaden 21
352 31 Växjö
Sverige