Gå direkt till innehåll
Kv Arken, precis vid Trummens strand, är ett av Växjöbostäders träbyggnadsprojekt.
Kv Arken, precis vid Trummens strand, är ett av Växjöbostäders träbyggnadsprojekt.

Pressmeddelande -

Växjöbostäders års- och hållbarhetsredovisning för 2020 visar stabil ekonomi och starkt fokus på hållbarhet

Fastighetsbolaget Växjöbostäder har nu publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Växjöbostäder redovisar stabil ekonomi för 2020 och ett starkt fokus på hållbarhet för trygga och hållbara boendemiljöer för ett attraktivt Växjö.

Trots pandemin har det varit ett händelserikt år för fastighetsbolaget Växjöbostäder. Genom att ställa om och anpassa verksamheten har bolaget haft möjlighet att fortsätta utföra planerade arbeten, underhåll och löpande reparationer.

Under 2020 färdigställdes 25 av totalt 49 lägenheter i kvarteret Saturnus, av dessa har 10 upplåtelseformen ägarlägenhet där majoriteten är sålda. I den nya stadsdelen Bredvik startades nästa träbyggnadsprojekt med nybyggnation av 70 lägenheter i kv Tunnlandet.

Växjöbostäder visar stabil ekonomi och bolagets resultat efter finansiella poster för 2020 uppgår till 135 Mkr (125). Nettoomsättningen för 2020 uppgår till 684 Mkr (667). Ett resultat som är positivt för hela Växjö.

- Växjöbostäder är ett starkt bolag med en stabil ekonomi som på många sätt leder utvecklingen i branschen. Vi är en aktiv aktör som är med och bygger framtidens Växjö, förvaltar befintligt bestånd och tar vårt sociala ansvar för ett hållbart samhälle, kommenterar Rene Jaramillo (M), ordförande i Växjöbostäder.

Växjöbostäder och fastighetsbranschen tar stora kliv framåt i den digitala utvecklingen för framtidens hållbara boende och samhälle. Våren 2020 släppte Växjöbostäder Boportalen, en helt ny bostadsportal som ersatte tidigare “Mina sidor” och bröt också gamla systemtekniska silos. Genom portalen har Växjöbostäder nu en rad nya möjligheter att göra boendet och bolagets service enkel och tillgänglig dygnet runt. Närmare 4 000 hushåll aktiverade sig under föregående år och använder nu Boportalen för att boka tvättstuga, göra serviceanmälan, uppdatera kontaktuppgifter med mera.

- Vårt engagemang och vilja att göra skillnad genomsyrar organisationen och är en viktig styrka när vi hanterar utmaningar och jobbar med digital transformation. Jag är trygg med att vi kan möta kommande utmaningar och tillgodose hyresgästernas och bolagets behov, nu och i framtiden, säger Maria Säterdal, vd för Växjöbostäder.

  Växjöbostäders årliga hyresgästenkät visade att hyresgästerna är mer nöjda än vid 2019 års mätning. Växjöbostäder lägger stort engagemang på att skapa trygghet och trivsel i sina bostadsområden. Genom trygghetsskapande åtgärder ökar både trivseln och tryggheten vilket även enkäten visar.

  - Vår vision om att bli Sveriges bästa hyresvärd är ett tydligt fokus när vi förbättrar och förnyar. Resultatet av 2020 års hyresgästenkät visar att vi blir bättre, avslutar Maria Säterdal.

  Växjöbostäder släpper i år sin första digitala årsredovisning som nu finns tillgänglig på arsredovisning.vaxjobostader.se

  ---

  Om års- och hållbarhetsredovisningen

  Växjöbostäders års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på svenska. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt ÅRL.

  Års- och hållbarhetsredovisningen publiceras digitalt. I rapporten går det bland annat att ta del av utvecklingen av bostadsområden, om det fortsatta arbetet att skapa trygghet och trivsel i boendemiljöer, om hållbarhetsarbetet och Växjöbostäder i siffror med årsredovisningen som pdf.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

   Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi ca 9 000 lägenheter, varav drygt 2 100 studentlägenheter, och 56 700 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

   Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

   Kontakter

   Tajma Sisic (S)

   Tajma Sisic (S)

   Presskontakt Ordförande 073-301 80 71
   Carina Herbertsson

   Carina Herbertsson

   Presskontakt Tf vd, Affärs- och projektutvecklingschef 0470-59 91 50
   Sofia Kallbro

   Sofia Kallbro

   Presskontakt Marknadschef 0708-87 08 68
   Linda Rydh Willhammar

   Linda Rydh Willhammar

   Presskontakt Kommunikatör 0470-59 91 38

   Vi skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö kommun

   Vid årsskiftet 2022/2023 förenades Vidingehem och Växjöbostäder under namnet Vidingehem. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och en del av Växjö kommun med lägenheter i såväl Växjö stad som i de kringliggande orterna – från Uråsa i söder till Lammhult i norr. Med cirka 140 medarbetare, drygt 11 000 lägenheter och cirka 54 000 kvm kommersiella lokaler är vi en stor aktör i hela Växjö kommun.

   Vidingehem
   Norra Esplanaden 21
   352 31 Växjö
   Sverige