Gå direkt till innehåll
Under september genomförde fastighetsbolaget Växjöbostäder sin årliga hyresgästundersökning.
Under september genomförde fastighetsbolaget Växjöbostäder sin årliga hyresgästundersökning.

Pressmeddelande -

Växjöbostäders hyresgästers nöjdhet ökar

Under september genomförde fastighetsbolaget Växjöbostäder sin årliga hyresgästundersökning. Det är första året som enkäten genomförs helt digitalt och till alla hyresgäster samtidigt. Enkäten visar att hyresgästerna är mer nöjda i år med bemötande och service samt tillfreds med att Växjöbostäder håller vad man lovar. Samtidigt visar enkäten att bolaget behöver jobba vidare med förbättringar som bidrar till ökad upplevd trygghet och bättre ordning i miljöhusen.

Varje år genomför Växjöbostäder en enkät för att få reda på hur hyresgästerna trivs. Resultatet jämförs med tidigare år och med andra bostadsbolag. Svaren ligger sedan till grund för en handlingsplan med åtgärder för det kommande året. Under devisen ”Hallå hyresgäst” har Växjöbostäder de senaste månaderna kommunicerat några av de åtgärder man har genomfört sedan förra året.

- Sedan förra året har vi genomfört drygt 100 uppdrag efter feedback från hyresgästerna, vilket nu ger resultat. Detta ger oss ännu mer energi att fortsätta med vårt förbättringsarbete. Jag är stolt över att vi är ett av de bolag med mest nöjda hyresgäster i branschen, säger René Jaramillo (M), Styrelseordförande på Växjöbostäder.

Fokus sedan förra årets enkät har legat på att hyresgästerna ska känna att de tas på allvar, att löften hålls och att få hjälp när det behövs. Enkäten visar att Växjöbostäder har ökat hela 5 % avseende att få åtgärder genomförda efter synpunkter. Likaså att få svar på sin fråga och svarstiden på mail har förbättrats. Man ser att införande av ett nytt ärendehanterings-system har underlättat arbetet.

- En kombination av fokus från våra medarbetare och digitalisering av vår verksamhet har skapat förutsättningar för att öka servicegraden. Vi är idag inte lika personberoende och fler kan svara på samma fråga. Hyresgästen får hjälp med sin fråga snabbare, ärendet når rätt person och kan åtgärdas snabbare, säger Maria Säterdal, vd på Växjöbostäder.

Samtidigt som resultatet är bättre än tidigare, och många delar ökar, så backar resultatet på några områden. Hyresgästernas upplevda trygghet och synpunkter på hur sophanteringen fungerar i miljöhusen har ett sämre resultat än föregående år och kommer därmed att prioriteras.

Maria Säterdal fortsätter:

- Våra hyresgäster bekräftar att vi delar samma bild. Vi har under september beslutat att öka närvaron i våra områden, på kvällar och helger, genom att tillsätta trygghetsvärdar i några områden. Likaså har vi utökat kontrollerna i miljöhusen och informationen till våra hyresgäster. Det är avgörande för att miljöhusen ska fungera önskvärt.

Överlag är Växjöbostäder nöjda med enkäten. Framförallt att det digitala formatet har gett god respons och att man nu har fler svar än tidigare år.

- Vi är tacksamma över att så många hyresgäster har valt att svara på enkäten. Det ger oss värdefulla insikter, som ligger till grund för våra prioriteringar det kommande året, avslutar René Jaramillo (M).

För mer information kontakta:

René Jaramillo (M), Styrelseordförande Växjöbostäder, tel. 073-529 52 32
Maria Säterdal, vd Växjöbostäder, tel. 070-825 05 94

Ämnen

Regioner


Om Växjöbostäder

Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi ca 9 000 lägenheter, varav drygt 2 100 studentlägenheter, och 56 700 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Presskontakt

René Jaramillo (M)

René Jaramillo (M)

Presskontakt Styrelseordförande 073-529 52 32
Maria Säterdal

Maria Säterdal

Presskontakt VD 0470 - 59 90 60

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi ca 9 000 lägenheter, varav drygt 2 100 studentlägenheter, och 56 700 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Växjöbostäder
Norra Esplanaden 21
352 31 Växjö
Sverige