Gå direkt till innehåll
Rekordmånga ansökningar gällande solcellsanslutningar
Rekordmånga ansökningar gällande solcellsanslutningar

Pressmeddelande -

Rekordhög efterfrågan på solcellsanslutningar hos Västerbergslagens Elnät AB

Västerbergslagens Elnät AB (VB Elnät) hanterar dubbelt så många ansökningar gällande solcellsanslutningar jämfört med samma period 2021. Den kraftiga ökningen har lett till något längre handläggningstider än normalt.

Vårens intågande i kombination med vinterns höga elpriser har föranlett att allt fler villaägare i Västerbergslagen vill skaffa sig en solcellsanläggning.

- På VB Elnät ser vi en rejäl ökning då vi idag har dubbelt så många solcellsärenden jämfört med samma period förra året, berättar Magdalena Gustafsson, Chef Nätmarknad.

Att installera solceller är en process som innebär kontakt mellan olika parter – köpare, leverantör av solcellsanläggningen, elinstallatör och elnätsbolaget. Där handlar det om att alla i kedjan gör sin del innan en anslutning är helt klar och solcellsanläggningen är i drift. För att anslutningsprocessen skall gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att elnätsbolaget kontaktas i ett tidigt skede.

-Det är viktigt att vi allra först får in en föranmälan från kundens elinstallatör. Utifrån uppgifterna i föranmälan kan vi sedan säkerställa att anläggningen uppfyller lagkraven och även utreda om elnätet behöver förstärkas innan en anslutning kan ske, berättar Magdalena Gustafsson.

Elnätsföretaget skickar sedan ett installationsmedgivande till elinstallatören. Det är först efter det som installationen kan påbörjas. När installationen sedan är klar ska elinstallatören skicka en färdiganmälan till elnätsföretaget. Därefter ska mätplatsen kontrolleras av VB Elnäts tekniker innan anläggningen driftsätts och kan börja producera el. Det sistnämnda är ett viktigt moment för att säkerställa att anslutningen uppfyller kraven på elsäkerhet.

-För- och färdiganmälan styr inte vi på elnätsbolaget över utan det är ett ansvar som vilar på kundens elinstallatör. Hur lång tid en anslutningsprocess tar beror ofta på om VB Elnät får in all nödvändig information och dokumentation i tid, understryker Magdalena Gustafsson.

Just nu behandlas närmare 100 solcellsärenden vid sidan av alla andra anslutningsärenden hos VB Elnät. Det gör att handläggningstiderna är något längre än normalt. Efter att föranmälan kommit in till elnätsföretaget tar det cirka två till tre veckor innan en handläggare kan starta upp ärendet.

-Det gläder oss att allt fler vill ansluta solceller till elnätet och samtidigt bidra till energiomställningen. För att möta efterfrågan har vi en nära dialog med elinstallatörer verksamma i vårt nätområde samtidigt som vi automatiserat flödet med för- och färdiganmälan, tillägger Magdalena Gustafsson.

För mer information:

Magdalena Gustafsson, Chef Nätmarknad, VB Elnät 0240-876 23

Läs gärna mer på VB Elnäts hemsida vbenergi.se under Elnät - Producera din egen el

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) är ett energibolag som bildades 1983. VB Energi ägs av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun. VB Energi har olika verksamheter – elnät, elförsäljning och fjärrvärme. VB Energi kommuniceras som ett namn och varumärke för alla delarna i företaget. Hos VB Energi arbetar totalt 65 personer.

VB Energi är det lokala energibolaget i Ludvika- Smedjebacken- och Fagerstaområdet som levererar klimatsmart fjärrvärme och ser till att över 26 000 hem och företag får ljus, värme och funktion via företagets ledningar. VB Energi jobbar systematiskt med olika insatser för att skapa ett hållbart samhälle och närmiljö.  VB Energi erbjuder även nyckelfärdiga solcellsanläggningar och olika lösningar för laddning av elbilar.

VB Energi har lokalkontor på Svetsarevägen 4 i Ludvika och på Västmannavägen 5 i Fagersta..

Presskontakt

Malin Wallenberg

Malin Wallenberg

Presskontakt VD för VB Energi och VB Elnät 0240-876 43
Christer Larsson

Christer Larsson

Presskontakt Chef Ekonomi och IT VB Energi 0240-87611
Johan Carlsson

Johan Carlsson

Presskontakt VD för VB Elförsäljning 0240-876 50
Aiki Rillo

Aiki Rillo

Presskontakt Marknadskoordinator 0240-876 33

VB Energi är ett lokalt energibolag med verksamheter elnät, fjärrvärme och elförsäljning i Ludvika, Fagersta och Smedjebackens kommun.

Västerbergslagens Energi AB ( VB Energi ) är ett energibolag som bildades 1983. VB Energi ägs av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun. VB Energi har olika verksamheter – elnät, elförsäljning och fjärrvärme. VB Energi kommuniceras som ett namn och varumärke för alla delarna i företaget. Hos VB Energi arbetar totalt 65 personer.

VB Energi
Box 860
771 28 Ludvika
Sverige