Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

- Koncernens omsättning ökade med 77 % till 308,7 MSEK (174,8) - Rörelseresultatet steg med 149 % till 49,0 MSEK (19,5), vilket ger en rörelsemarginal på 15,9 % (11,3 %) - Resultatet efter finansiella poster ökade till 47,3 MSEK (19,5) - Koncernens vinst efter skatt ökade till 31,5 MSEK (13,6) - Vinsten per aktie förbättrades till 10:06 SEK (4:34) För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, England, Frankrike och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Truck Equipment och Power Transmission. VBG AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. Följande filer finns att ladda ned: Hela rapporten http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/A3/19/wkr0001.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans