Gå direkt till innehåll

Kontakt

Gustaf Lorentz

Presskontakt Kommunikationschef 040-635 42 33

Therese Olén Ekelund

Administrativ chef Sundsgymnasiet 070-991 56 11
Anna Mannfalk

Anna Mannfalk

Kommunfullmäktiges ordförande 040-42 50 00
Charlotte Sjödahl

Charlotte Sjödahl

Biträdande utbildningschef Utbildning 040-42 52 43
Mavis Zander (M)

Mavis Zander (M)

Ordförande i omsorgsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen 040-42 50 00
Carina Wutzler (M)

Carina Wutzler (M)

Ordförande i kommunstyrelsen 070-991 52 02
Charlotte Unosson

Charlotte Unosson

Kommundirektör Vellinge kommuns övergripande verksamhet 0709-91 52 12
Gustav Schyllert (M)

Gustav Schyllert (M)

Utbildningsnämndens ordförande 040-42 50 00
Lars Olin (M)

Lars Olin (M)

Ordförande i valnämnden 0705-48 42 44
Kristina Papai

Kristina Papai

Enhetschef kultur 040- 42 50 64
Åke Grönvall

Åke Grönvall

Ekonomidirektör 040-42 51 28
Mats Persson

Mats Persson

Fritidschef Ansvarar för Vanningen, Fritidsgårdsverksamheten, Idrottsanläggningar, Sporthallar, kontakt vad gäller föreningsliv, bidragshantering för det ideella föreningslivet, uthyrning av Vellinge kommuns lokaler 040-42 52 51
Annica Carlstedt

Annica Carlstedt

Näringslivs- och turismchef Vellinge kommun 040-42 42 24

Eva-Marie Engström

Samhällsbyggnadschef 040425299

Liselott Lundin

HR-direktör

Catharina Byström

Omsorgschef

Anders Grundberg

Utbildningchef

- Bättre utsikter!

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.