Gå direkt till innehåll

Kontakt

Josefine Wahlström

Presskontakt Kommunikationschef 040-635 42 33

Therese Olén Ekelund

Administrativ chef Sundsgymnasiet 070-991 56 11
Anna Mannfalk

Anna Mannfalk

Kommunfullmäktiges ordförande 040-42 50 00
Charlotte Sjödahl

Charlotte Sjödahl

Biträdande utbildningschef Utbildning 040-42 52 43
Mavis Zander (M)

Mavis Zander (M)

Ordförande i omsorgsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen 040-42 50 00

Elin Falkenström

Kommunikatör 040-42 51 95
Carina Wutzler (M)

Carina Wutzler (M)

Ordförande i kommunstyrelsen 070-991 52 02
Charlotte Unosson

Charlotte Unosson

Kommundirektör Vellinge kommuns övergripande verksamhet 0709-91 52 12
Gustav Schyllert (M)

Gustav Schyllert (M)

Utbildningsnämndens ordförande 040-42 50 00
Lars Olin (M)

Lars Olin (M)

Ordförande i valnämnden 0705-48 42 44
Anna Möller

Anna Möller

Samhällsbyggnadschef 070-991 51 56
Jonas Frankel

Jonas Frankel

Rektor på Sundsgymnasiet 0709915601
Kristina Papai

Kristina Papai

Enhetschef kultur 040- 42 50 64
Åke Grönvall

Åke Grönvall

Ekonomidirektör 040-42 51 28
Mats Persson

Mats Persson

Fritidschef Ansvarar för Vanningen, Fritidsgårdsverksamheten, Idrottsanläggningar, Sporthallar, kontakt vad gäller föreningsliv, bidragshantering för det ideella föreningslivet, uthyrning av Vellinge kommuns lokaler 040-42 52 51