Veolia och Yara i partnerskap för att sätta fart på den cirkulära ekonomin i Europa

Nyheter   •   Feb 08, 2019 15:14 CET

Veolia och Yara har skrivit under ett avtal för att tillsammans utveckla den cirkulära ekonomin i Europas livsmedels- och jordbrukskedjor. Genom att återföra näringsämnen till näringskedjan kan effektiva och hållbara “näringsloopar” skapas.

Veolia i global allians för att stoppa plastnedskräpning

Nyheter   •   Jan 24, 2019 09:39 CET

Veolia är en av medgrundarna till The Alliance to End Plastic Waste. Alliansen består av uppemot 30 företag världen över som i samverkan ska utveckla och förfina lösningar för att hjälpa till att få stopp på plastavfall i naturen, särskilt i våra hav. Tillsammans kommer vi att investera över 1000 miljoner dollar för att reducera mängden plast i miljön.

Angående driftavtalet med Norrtälje kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 31, 2018 12:42 CET

Veolia har sedan 2002, på uppdrag av Norrtälje kommun, ansvarat för kommunens drift av vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, kundtjänst m.m.. Veolia och kommunen ingick ett nytt 10-årigt driftsavtal för perioden 2014 - 2023. Kommunen valde i slutet av maj 2018, ensidigt och utan stöd i avtalet, att avbryta driftsavtalet per den 31 december 2018.

Veolia har den 31 december 2018, till Norrtälje tingsrätt, lämnat in en stämningsansökan mot kommunen där Veolia baserat på ingånget avtal, begär ekonomisk ersättning för den skada som kommunens avbrytande orsakar.

Veolia har i samarbete med kommunen, förberett avveckling av sin verksamhet och en ordnad överlämning av driften till kommunen per årsskiftet och i övrigt vidtagit alla rimliga åtgärder, allt för att kommunens invånare inte ska påverkas negativt av verksamhetsövergången.

Veolia har inte fått något alternativ för att tillvarata sina avtalsenliga rättigheter, än att pröva tvisten i domstol. Veolia kommer inte att vidare kommentera stämningen eller avtalet, under den kommande rättsprocessen.

Kommunikationsansvarig Kristoffer Nordenstaaf, Marknads- och kommunikationschef, 08-550 500 78

Veolia är världsledande inom resurshantering. Med 169 000 anställda världen över utformar och tillhandahåller vi lösningar inom energi, vatten och återvinning som bidrag till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Vi hjälper städer och industrier att hantera, optimera och göra det bästa av sina resurser för att främja övergången mot en cirkulär ekonomi. Vår globala omsättning uppgick 2017 till 25,12 miljarder euro. I Norden har Veolia omkring 1 400 anställda med verksamhet i Sverige, Norge och Finland och omsätter ca 4 miljarder kronor.

​Veolia har sedan 2002, på uppdrag av Norrtälje kommun, ansvarat för kommunens drift av vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, kundtjänst m.m. Kommunen valde i slutet av maj 2018, ensidigt och utan stöd i avtalet, att avbryta driftsavtalet per den 31 december 2018. Veolia har därför den 31 december 2018, till Norrtälje tingsrätt, lämnat in en stämningsansökan mot kommunen.

Läs vidare »

Veolia övertar Sandviks verksamhet för maskin- och plåtbearbetning i Sandviken

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 15:30 CET

Veolia har fått förtroendet att överta Sandviks interna verksamhet för maskin- och plåtbearbetning i Sandviken. Verksamhetsövergången omfattar maskiner och utrustning, samtidigt som samtliga av de 39 berörda Sandviksanställda erbjuds anställning hos Veolia. I och med detta etablerar sig Veolia lokalt i Sandviken och förstärker sin position inom regionen.

Veolia förvärvar Hans Andersson Recycling och Corvaras verksamhet inom industrirengöring

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 12:30 CEST

Genom förvärven av Hans Andersson Recycling AB och Corvaras verksamhet inom industrirengöring etablerar sig Veolia på den svenska marknaden för miljötjänster inom avfallshantering. Därmed kan Veolia i Norden erbjuda koncernens hela utbud av resursoptimerande miljötjänster som bidrar till en cirkulär ekonomi.

Open Innovation-tävling: Överskottsvärme blir stadens mat

Nyheter   •   Maj 08, 2017 17:47 CEST

Ett konsortium bestående av bland andra fyra svenska städer, SLU, E.ON, ICA Fastigheter, Veolia och Kraftringen har utlyst en Open Innovation tävling om idéer till hur industriell överskottsvärme kan användas för matproduktion i städer. Konsortiet och Vinnova har tillsammans bidragit till prispotten på två miljoner svenska kronor. Sista inlämningsdag är 2017-06-02.

Veolia förvärvar verksamheten inom Ferroweld i Slottshagen AB

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 13:15 CEST

Från och med 2016-07-01 övertar Veolia, genom det helägda dotterbolaget Ferroweld i Östergötland AB, Ferroweld i Slottshagen AB.

Veolia stärker sin position i Norden genom affären kring Kilpilahti Power Plant

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2016 10:00 CET

Finansieringen kring konstruktionen och driften av ett nytt kraftvärmeverk i Porvoo, Finland, är nu klar. Projektet är ett partnerskap mellan Veolia, Neste och Borealis och motsvarar en investering runt 400 miljoner euro – en milstolpe för Veolia på den nordiska energitjänstmarknaden.

Neste, Veolia och Borealis planerar nytt kraftvärmeverk i Porvoo, Finland

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2015 13:00 CET

Neste, Veolia och Borealis har kommit överens om att bilda ett joint venture-bolag för byggandet av ett nytt kraftvärmeverk för produktion och leverans av processånga till Nestes raffinaderi och Borealis petrokemiska anläggning i Porvoo, Finland.

Danone och Veolia i global allians om minimerad klimatpåverkan

Nyheter   •   Dec 04, 2015 14:35 CET

Danone och Veolia har inlett ett strategiskt partnerskap kring vattenförbrukning, avfallshantering, hållbar jordbruksnäring och energieffektivisering. Samarbetet är en del av Danones klimatpolicy, vilken anger att alla anläggningar som företaget är verksamt på ska vara koldioxidneutrala år 2050.

Om Veolia

Resourcing the world

Veolia är världsledande inom resurshantering. Med 169 000 anställda världen över utformar och tillhandahåller vi lösningar inom energi, vatten och återvinning som bidrag till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Vi hjälper städer och industrier att hantera, optimera och göra det bästa av sina resurser för att främja övergången mot en cirkulär ekonomi. Vår globala omsättning uppgick 2017 till 25,12 miljarder euro. I Norden har Veolia omkring 1 400 anställda med verksamhet i Sverige, Norge och Finland och omsätter ca 4 miljarder kronor.

Adress

  • Veolia
  • Hälsingegatan 47
  • 113 31 Stockholm