Pressmeddelande -

Färre sökande inom de flesta utbildningsområden hösten 2006

Drygt 109 500 personer har anmält sig till höstens universitets- och högskoleprogram genom Verket för högskoleservice (VHS). Det är en minskning med cirka 9 procent jämfört med antagningen höstterminen 2005. De flesta utbildningsområden har färre antal sökande jämfört med höstterminen 2005. De mest efterfrågade utbildningarna, uttryckt i antal förstahandssökande, är inom områdena Vård, Teknik, Undervisning och Ekonomi. Tabell: Skillnaden mellan antalet sökande 2005 jämfört med 2006. Utbildningsområde HT 2006 HT 2005 Sökandes 1:a handsval Sökandes 1:ahandsval Beteendevetenskap 10880 -9% 11895 Data 2517 -9% 2765 Ekonomi 15261 -7% 16470 Humaniora 1372 -21% 1741 Information 4139 -7% 4469 Juridik 4600 -18% 5581 Matematik/naturvetenskap 2900 -20% 3638 Miljö/naturresurser 1267 20% 1059 Samhällsvetenskap 3465 -14% 4050 Språk 463 -25% 614 Teknik 20134 -8% 21904 Undervisning 16463 -12% 18766 Vård 25369 -5% 26790 Övrigt 116 Sökandestatistiken, uppdelad på program och respektive högskola, samt finns på www.vhs.se/statistik samt på www.studera.nu . Pressmeddelandet finns tillgänglig på VHS hemsida www.vhs.se Eva Estberg Tfn:08-725 96 00 Mer information: Elisabeth Svensk tfn. 08-725 96 30, Avdelningschef Pierre Bastin tfn. 08-725 96 15, Avdelningschef Direktör Anita Johansson tfn. 08-725 96 06 mobil 070-377 60 06

Ämnen

  • Utbildning