Pressmeddelande -

Lågt söktryck till programutbildningar höstterminen 2006

Drygt 109 500 personer har anmält sig till höstens universitets- och högskole-program genom Verket för högskoleservice (VHS). Det är en minskning med cirka 9 procent jämfört med antagningen höstterminen 2005. Drygt 10 000 personer färre har anmält sig till högre utbildning jämfört med föregående år, se diagram nedan. Anmälningarna fördelar sig på 1775 utbildningar vilket är 92 utbildningar fler än till höstterminen 2005. Andelen webbanmälningar via www.studera.nu utgör drygt 71 procent jämfört med höstterminen 2005 då 62 procent gjorde sin anmälan via webb. Utöver antagningen till program via VHS finns även ett stort antal kurser som söks direkt via respektive universitet och högskola, där antagningen också sker. Knappt tre fjärdedelar av de sökande är 25 år eller yngre. Av de sökande utgör 60 % procent kvinnor, vilket är samma andel som föregående hösttermin. Kompletteringar För de sökande som behöver komplettera sin anmälan med ytterligare meriter är sista dag för komplettering den 15 juni. Kontrolluppgifter Samtliga sökande får från maj till slutet av juni en kontrolluppgift om vilka meriter som finns registrerade och en preliminär bedömning av dessa. I kontrolluppgiften finns även eventuell begäran om kompletterande uppgifter. Antagningsbesked Runt den 18 juli får den sökande det nationella antagningsbeskedet. Det är ett gemensamt besked, där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller utbildningar både sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola. Svar på antagningsbeskedet ska ha kommit in senast den 28 juli. Det enklaste och säkraste sättet att svara på är via Internet, www.antagning.sunet.se eller via talsvar 020-42 44 55. VHS hemsida Sökandestatistiken, uppdelad på program och respektive högskola, finns på www.vhs.se/statistik samt på www.studera.nu . Pressmeddelandet finns tillgänglig på VHS hemsida www.vhs.se (REMOVED GRAPHICS) Eva Estberg Tfn:08-725 96 00 Mer information: Elisabeth Svensk tfn. 08-725 96 30, Avdelningschef Pierre Bastin tfn. 08-725 96 15, Avdelningschef Direktör Anita Johansson tfn. 08-725 96 06 mobil 070-377 60 06 http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/91/6F/wkr0001.pdf

Ämnen

  • Utbildning