Senaste nyheterna

Sociala medier

ALFHEIM OCH SVARTALFHEIM
I fornnordisk mytologi är alver maktväsen som kopplas till fruktbarhet och död. I den poetiska Eddan nämns alver som ett eget släkte, vid sidan av asar och vaner. Snorre skiljer på två sorters alver - ljusalver och svartalver. Ljusalverna har sitt hemvist i Alfheim, en himmelsk boning bortom Asgård, medan svartalverna bor i det underjordiska Svartalfheim. En del forskare menar att svartalver tycks vara synonyma med dvärgar, då Eddan beskriver Svartalfheim som en plats där dvärgar bor. Även gränsdragningen mellan ljusalver och vaner är något otydlig, då vanaguden Frej har sin boning i Alfheim.
Bild: Johan Egerkrans, Nordiska gudar
//
ALFHEIM AND SVARTALFHEIM
In Norse mythology, elves are beings of power who are associated with fertility and death. The Prose Edda mentions elves as a separate kind, next to the Æsir and the Vanir. Snorri Sturluson differs between two kinds of elves - dark elves and light elves. The light elves live in Alfheim, a heavenly dwelling beyond Asgard, while the dark elves live underground in Svartalfheim. Some researchers suggest that dark elves are synonymous with dwarves, since the Edda describes Svartalfheim as a place where dwarves live. The difference between light elves and the Vanir is also a bit unclear, since the Vanir god Frey lives in Alfheim.
Illustration: Johan Egerkrans, Norse gods

#thevikingmuseum #vikings #stockholm

ALFHEIM OCH SVARTALFHEIM I fornnordisk mytologi är alver maktväsen som kopplas till fruktbarhet och död. I den poetiska Eddan nämns alver som ett eget släkte, vid sidan av asar och vaner. Snorre skiljer på två sorters alver - ljusalver och svartalver. Ljusalverna har sitt hemvist i Alfheim, en himmelsk boning bortom Asgård, medan svartalverna bor i det underjordiska Svartalfheim. En del forskare menar att svartalver tycks vara synonyma med dvärgar, då Eddan beskriver Svartalfheim som en plats där dvärgar bor. Även gränsdragningen mellan ljusalver och vaner är något otydlig, då vanaguden Frej har sin boning i Alfheim. Bild: Johan Egerkrans, Nordiska gudar // ALFHEIM AND SVARTALFHEIM In Norse mythology, elves are beings of power who are associated with fertility and death. The Prose Edda mentions elves as a separate kind, next to the Æsir and the Vanir. Snorri Sturluson differs between two kinds of elves - dark elves and light elves. The light elves live in Alfheim, a heavenly dwelling beyond Asgard, while the dark elves live underground in Svartalfheim. Some researchers suggest that dark elves are synonymous with dwarves, since the Edda describes Svartalfheim as a place where dwarves live. The difference between light elves and the Vanir is also a bit unclear, since the Vanir god Frey lives in Alfheim. Illustration: Johan Egerkrans, Norse gods #thevikingmuseum #vikings #stockholm

KAMMAR
Det näst vanligaste fyndmaterialet från vikingatiden är kammar! Kammarna har varit något som använts, och burits runt till vardags. Fina kammar har kunnat ha fodral för att ge lite skydd. Men att kammar var vanliga, betyder inte att de var lätta att tillverka. Det har varit ett specialiserat hantverk, och på sina håll har det funnits speciella verkstäder för kamproduktion!
//
COMBS
The second most common artefact from the viking age are combs! Combs were used, and carried around in everyday life. Nice combs could be carried in cases to protect them.
That combs are common, doesn’t mean that they were easy to make. It has been a craft for specialists, and in some places there has been special workshops for combmaking.

#thevikingmuseum #vikings #stockholm

KAMMAR Det näst vanligaste fyndmaterialet från vikingatiden är kammar! Kammarna har varit något som använts, och burits runt till vardags. Fina kammar har kunnat ha fodral för att ge lite skydd. Men att kammar var vanliga, betyder inte att de var lätta att tillverka. Det har varit ett specialiserat hantverk, och på sina håll har det funnits speciella verkstäder för kamproduktion! // COMBS The second most common artefact from the viking age are combs! Combs were used, and carried around in everyday life. Nice combs could be carried in cases to protect them. That combs are common, doesn’t mean that they were easy to make. It has been a craft for specialists, and in some places there has been special workshops for combmaking. #thevikingmuseum #vikings #stockholm

SKALDER
En viking som stannar upp efter en strid med yxan kvar i handen, och säger en liten vers han komponerat kanske känns som en lite udda knorr. Men på vikingatiden var skaldekonsten, kunskapen om hur dikter skapas, något som värderades högt. De krigare som kunde skalda var mycket uppskattade! Det fanns även skalder som kunde muntra upp på en fest, och gärna hylla sin ledare!
Det fanns olika versmått, men alliteration var viktigt. Ofta användes kenningar, en slags poetiska omskrivningar. På Gripsholmstenen står det till exempel att krigarna‘’gav örnen föda’’, alltså att krigarna lämnade besegrade fienden efter sig.
//
SKALDS
A viking standing with weapon still in hand, after a battle, pausing to say a verse he composed, might feel like a strange twist. But during the viking age the poetic art was highly appreciated. The warriors that were skilled in poetry were seen as something extra! There were also poets known as skalds, that could brighten a feast, and also praise their leader!
There were different poetic meters to use, but alliteration was important. Something that was used frequently was kennings, a kind of poetic paraphrase. On the Gripsholmstone it says that ‘’they gave food to the eagle’’, meaning that the warriors left defeted enemies behind them.

SKALDER En viking som stannar upp efter en strid med yxan kvar i handen, och säger en liten vers han komponerat kanske känns som en lite udda knorr. Men på vikingatiden var skaldekonsten, kunskapen om hur dikter skapas, något som värderades högt. De krigare som kunde skalda var mycket uppskattade! Det fanns även skalder som kunde muntra upp på en fest, och gärna hylla sin ledare! Det fanns olika versmått, men alliteration var viktigt. Ofta användes kenningar, en slags poetiska omskrivningar. På Gripsholmstenen står det till exempel att krigarna‘’gav örnen föda’’, alltså att krigarna lämnade besegrade fienden efter sig. // SKALDS A viking standing with weapon still in hand, after a battle, pausing to say a verse he composed, might feel like a strange twist. But during the viking age the poetic art was highly appreciated. The warriors that were skilled in poetry were seen as something extra! There were also poets known as skalds, that could brighten a feast, and also praise their leader! There were different poetic meters to use, but alliteration was important. Something that was used frequently was kennings, a kind of poetic paraphrase. On the Gripsholmstone it says that ‘’they gave food to the eagle’’, meaning that the warriors left defeted enemies behind them.

ÖRSLEV
Vad är det här för liten pryl? Jo en örslev! Och vad kan en sådan ha använts till? Tyvärr precis vad det låter som. Vikingatidens människor höll sig gärna fräscha, och även öronen resnades. Istället för en modern bomullspinne användes metallredskap. Det är förstås inget vi rekommenderar nu, men det är lite intressant att de tog sig tiden att tillverka så fina föremål, för en vardagssak.
//
EARSPOON
What is this strange thing? It’s an earspoon! And what could this have been used for? Unfortunately, just what it sounds like. The people of the viking age liked to take care of themselves, and the ears were also to be cleaned. but instead of a modern cotton swab, they used metal tools like this. This is of course nothing we recommend, but it is interesting that they took the time to do such nice items for something so mundane.

#thevikingmuseum #vikings #stockholm

ÖRSLEV Vad är det här för liten pryl? Jo en örslev! Och vad kan en sådan ha använts till? Tyvärr precis vad det låter som. Vikingatidens människor höll sig gärna fräscha, och även öronen resnades. Istället för en modern bomullspinne användes metallredskap. Det är förstås inget vi rekommenderar nu, men det är lite intressant att de tog sig tiden att tillverka så fina föremål, för en vardagssak. // EARSPOON What is this strange thing? It’s an earspoon! And what could this have been used for? Unfortunately, just what it sounds like. The people of the viking age liked to take care of themselves, and the ears were also to be cleaned. but instead of a modern cotton swab, they used metal tools like this. This is of course nothing we recommend, but it is interesting that they took the time to do such nice items for something so mundane. #thevikingmuseum #vikings #stockholm

ANROPAR ALL MODIGA VIKINGAR - SOMMARLÄGER
Börja sommarlovet med att bli en riktig viking!
Vill du veta hur vikingarna tog värvning i kejsarnas arméer eller hur asaguden Tor lurade jätten Trym att han var Freja?
Vill du lära dig rista runor, koka korngröt och slåss som en viking?
Vikingalägret är ett dagsläger där historieintresserade barn för lära sig om allt kring den mytomspunna vikingatiden.
Dagarna varvas med spännande historier med våra kunniga arkeologer och interaktiva workshops där barnen lär sig olika hantverk.
Veckan avslutas med drakäggsjak, jarl-cermoni och ett storslaget vikingagille.

Välkommen till ett sommarläger fyllt av vikingliv. Läs mer på www.thevikingmuseum.com/sommarlager

#thevikingmuseum #vikings #stockholm #viking

ANROPAR ALL MODIGA VIKINGAR - SOMMARLÄGER Börja sommarlovet med att bli en riktig viking! Vill du veta hur vikingarna tog värvning i kejsarnas arméer eller hur asaguden Tor lurade jätten Trym att han var Freja? Vill du lära dig rista runor, koka korngröt och slåss som en viking? Vikingalägret är ett dagsläger där historieintresserade barn för lära sig om allt kring den mytomspunna vikingatiden. Dagarna varvas med spännande historier med våra kunniga arkeologer och interaktiva workshops där barnen lär sig olika hantverk. Veckan avslutas med drakäggsjak, jarl-cermoni och ett storslaget vikingagille. Välkommen till ett sommarläger fyllt av vikingliv. Läs mer på www.thevikingmuseum.com/sommarlager #thevikingmuseum #vikings #stockholm #viking

THE VIKING MUSEUM ÄR ÖPPET HELA KRISTI HIMMELSFÄRD
Inga planer för långhelgen? Vi har öppet torsdag-söndag 10-16. Köp era biljett i förväg för att garantera plats! Följ länken i vår bio för att hitta till biljettsidan.

#thevikingmuseum #vikings #stockholm

THE VIKING MUSEUM ÄR ÖPPET HELA KRISTI HIMMELSFÄRD Inga planer för långhelgen? Vi har öppet torsdag-söndag 10-16. Köp era biljett i förväg för att garantera plats! Följ länken i vår bio för att hitta till biljettsidan. #thevikingmuseum #vikings #stockholm

BALDERS RÄDDNINGSOPERATION
Redan innan Balders begravning ville hans mor Frigg se om det inte gick att rädda honom. Hon bad en annan av Balders bröder, Hermod, resa iväg till Hels rike i underjorden för be Hel låta Balder komma tillbaka till de levande igen. Resan ner till Hel tog Hermod 9 dagar. Han fick rida över mörka dalar, och över dödens älv. När Hermod till slut kom fram till dödsriken fick han där se Balder sittandes i högsätet. Efter förhandlingar med Hel, så gick hon med på att om alla i hela världen gråter och sörjer Balder, och visar hur mycket han är älskad, får han komma tillbaka till de levandes värld. Asarna lyckades få alla att sörja över Balder, alla utom en gammal jättinna vid namn Tack. Därmed fick Balder stanna kvar i dödsriket. Asarna misstänkte att jättinnan Tack var en förklädd Loke, som därmed nu hade vunnit.
Bild: Johan Egerkrans, Nordiska gudar
//
SAVING BALDER
Before Balder’s funeral, his mother Frigg wanted to see if she could rescue him. She asked one of Balder’s brothers, Hermod, if he could travel to the underground and speak to Hel and ask if she could let Balder return to the living world. The journey to the underground took Hermod 9 days. He traveled through dark valleys and over the river of death. When Hermod eventually reached the underground, he could se Balder sitting there in the throne. After negotiations with Hel, she said that if everyone cried over Balder, and showed her everyone’s love for him, she would let him return. The aesir managed to make everyone mourn over Balder, everyone apart from the ancient giantess Tack. And because of Tack, Balder had to remain in the underground. The aesir suspected that Tack was actually a disguised Loke, who now had won.
Illustration: Johan Egerkrans, Norse gods

#thevikingmuseum #vikings #stockholm

BALDERS RÄDDNINGSOPERATION Redan innan Balders begravning ville hans mor Frigg se om det inte gick att rädda honom. Hon bad en annan av Balders bröder, Hermod, resa iväg till Hels rike i underjorden för be Hel låta Balder komma tillbaka till de levande igen. Resan ner till Hel tog Hermod 9 dagar. Han fick rida över mörka dalar, och över dödens älv. När Hermod till slut kom fram till dödsriken fick han där se Balder sittandes i högsätet. Efter förhandlingar med Hel, så gick hon med på att om alla i hela världen gråter och sörjer Balder, och visar hur mycket han är älskad, får han komma tillbaka till de levandes värld. Asarna lyckades få alla att sörja över Balder, alla utom en gammal jättinna vid namn Tack. Därmed fick Balder stanna kvar i dödsriket. Asarna misstänkte att jättinnan Tack var en förklädd Loke, som därmed nu hade vunnit. Bild: Johan Egerkrans, Nordiska gudar // SAVING BALDER Before Balder’s funeral, his mother Frigg wanted to see if she could rescue him. She asked one of Balder’s brothers, Hermod, if he could travel to the underground and speak to Hel and ask if she could let Balder return to the living world. The journey to the underground took Hermod 9 days. He traveled through dark valleys and over the river of death. When Hermod eventually reached the underground, he could se Balder sitting there in the throne. After negotiations with Hel, she said that if everyone cried over Balder, and showed her everyone’s love for him, she would let him return. The aesir managed to make everyone mourn over Balder, everyone apart from the ancient giantess Tack. And because of Tack, Balder had to remain in the underground. The aesir suspected that Tack was actually a disguised Loke, who now had won. Illustration: Johan Egerkrans, Norse gods #thevikingmuseum #vikings #stockholm

GRATTIS PÅ NAMNSDAGEN ERIK
Idag har Erik namnsdag! Så vi vill passa på att gratulera vår runexpert Eric, och alla andra Erik/Eric! Erik är ett fornnordiskt namn som har sitt ursprung i namnet Airikur, och som förekom under vikingatiden. En känd Erik är Erik den helige som levde under slutet av vikingatiden. Han mördades den 18 maj, vilket är anledningen till att Erik har sin namnsdag just det här datumet. Långt efter sin död blev Erik helgonförklarad, och är idag både ett svenskt nationalhelgon, och Stockholms skyddshelgon. En annan känd Erik är Erik Röde, han dömdes till fredlös efter ett dråp, och seglade sedan västerut i 3 år och upptäckte Grönland. På bild är runsten U 513, där vi kan läsa om hur Erik, Anund, Håkan och Ingvar reste stenen efter sin bror Ragnar.
//
HAPPY NAMEDAY ERIC
Today is Erik's name day! We would like to take this opportunity to congratulate our rune expert Eric, and all other Eriks. Erik is an old norse name that has its origin in the name Airikur, and is a name that occurred during the viking age. A famous Erik is Saint Erik who lived during late viking age. He was murdered on the 18th of May, which is the reason why today became Erik’s nameday. Long after his death, Erik got canonised, and today he is a Swedish national saint, and also the patron saint of Stockholm. Another famous Erik is Erik the Red. He was sentenced to be an outlaw after he committed manslaughter. Then he sailed west for 3 years and discovered Greenland. In the picture you can see the runestone U513, which says that Erik, Anund, Håkan and Ingvar raised the stone after their brother Ragnar.

#thevikingmuseum #vikings #stockholm #viking

GRATTIS PÅ NAMNSDAGEN ERIK Idag har Erik namnsdag! Så vi vill passa på att gratulera vår runexpert Eric, och alla andra Erik/Eric! Erik är ett fornnordiskt namn som har sitt ursprung i namnet Airikur, och som förekom under vikingatiden. En känd Erik är Erik den helige som levde under slutet av vikingatiden. Han mördades den 18 maj, vilket är anledningen till att Erik har sin namnsdag just det här datumet. Långt efter sin död blev Erik helgonförklarad, och är idag både ett svenskt nationalhelgon, och Stockholms skyddshelgon. En annan känd Erik är Erik Röde, han dömdes till fredlös efter ett dråp, och seglade sedan västerut i 3 år och upptäckte Grönland. På bild är runsten U 513, där vi kan läsa om hur Erik, Anund, Håkan och Ingvar reste stenen efter sin bror Ragnar. // HAPPY NAMEDAY ERIC Today is Erik's name day! We would like to take this opportunity to congratulate our rune expert Eric, and all other Eriks. Erik is an old norse name that has its origin in the name Airikur, and is a name that occurred during the viking age. A famous Erik is Saint Erik who lived during late viking age. He was murdered on the 18th of May, which is the reason why today became Erik’s nameday. Long after his death, Erik got canonised, and today he is a Swedish national saint, and also the patron saint of Stockholm. Another famous Erik is Erik the Red. He was sentenced to be an outlaw after he committed manslaughter. Then he sailed west for 3 years and discovered Greenland. In the picture you can see the runestone U513, which says that Erik, Anund, Håkan and Ingvar raised the stone after their brother Ragnar. #thevikingmuseum #vikings #stockholm #viking

VANHEIM
Vanheim är vanerna - det andra gudasläktet, utöver asarnas, hemvist i nordisk mytologi. Vanerna förknippas med fruktbarhet, vishet och konsten att se in i framtiden. Till de kändaste vanerna hör Njord, som rår över vind, hav, fiske och rikedomar, och hans barn Frej och Freja. I urtiden utspelade sig ett krig mellan asarna och vanerna. När de båda sidorna tillslut tröttnade på att kriga, beslöt de sig för att sluta fred. Detta uppnåddes genom att de två gudasläkten utbytte “gisslan” med varandra. Vanerna skickade Njord och Frej  till Asgård och asarna skickade i utbyte Höner. Så småningom levde de två gudasläktena i fred och samförstånd.
Bild: Johan Egerkrans, Nordiska gudar
//
VANHEIM
Vanheim is home of the Vanir - the second group of gods, besides the Æsir, in Norse mythology. The Vanir are associated with fertility, wisdom and the ability to see the future. Among the most famous of the Vanir are Njord, who rules over wind, sea, fishing and wealth, and his children Frey and Freyja. In prehistoric times, there was a war between the Æsir and the Vanir. When both sides grew tired of battle, they decided to make peace. This was achieved by both sides exchanging “hostages”. The Vanir sent Njord and Frey, while the Æsir sent Hœnir. Eventually the two group of gods lived in peace and harmony.
Illustration: Johan Egerkrans, Norse gods

#thevikingmuseum #vikings #stockholm #viking

VANHEIM Vanheim är vanerna - det andra gudasläktet, utöver asarnas, hemvist i nordisk mytologi. Vanerna förknippas med fruktbarhet, vishet och konsten att se in i framtiden. Till de kändaste vanerna hör Njord, som rår över vind, hav, fiske och rikedomar, och hans barn Frej och Freja. I urtiden utspelade sig ett krig mellan asarna och vanerna. När de båda sidorna tillslut tröttnade på att kriga, beslöt de sig för att sluta fred. Detta uppnåddes genom att de två gudasläkten utbytte “gisslan” med varandra. Vanerna skickade Njord och Frej till Asgård och asarna skickade i utbyte Höner. Så småningom levde de två gudasläktena i fred och samförstånd. Bild: Johan Egerkrans, Nordiska gudar // VANHEIM Vanheim is home of the Vanir - the second group of gods, besides the Æsir, in Norse mythology. The Vanir are associated with fertility, wisdom and the ability to see the future. Among the most famous of the Vanir are Njord, who rules over wind, sea, fishing and wealth, and his children Frey and Freyja. In prehistoric times, there was a war between the Æsir and the Vanir. When both sides grew tired of battle, they decided to make peace. This was achieved by both sides exchanging “hostages”. The Vanir sent Njord and Frey, while the Æsir sent Hœnir. Eventually the two group of gods lived in peace and harmony. Illustration: Johan Egerkrans, Norse gods #thevikingmuseum #vikings #stockholm #viking

HELHEIM
I nordisk mytologi är Hel namnet på såväl dödsriket som dess härskarinna. Hel är dotter till Loke och syster till Midgårdsormen och Fenrisulven. Till Helheim, “de doldas hem”, kommer alla som har dött av ålder eller sjukdom, medan de som har dött i strid kommer till Valhall. Dödsriket omges av brusande älvar och den döde måste på sin färd till Hel korsa Gjallarbron över dödens älv, Gjöll. Helheim är inhägnat och dess port, helgrind, slår för evigt igen efter den döde. För den som kommit till Hel finns det ingen väg tillbaka. Tidiga källor tycks antyda att Hel ligger i norr, vilket sågs som dödens väderstreck. I senare källor beskrivs Helheim istället som ett skrämmande underjordiskt rike. Denna bild kan ha färgats av den kristna idén om djävulens rike, helvetet.
Bild: Johan Egerkrans, Nordiska gudar
//
HELHEIM
Hel is the name of the death realm as well as of its ruler, in Norse mythology. Hel is the daughter of Loki and the sister of the Midgard Serpent and the Fenris-wolf. Those who die from old age or illness comes to Helheim, “home of the concealed”, while those who die in battle comes to Valhalla. The death realm is surrounded by rivers and the dead must cross a bridge over the Gjöll, the river of the dead, on their way to it. Helheim is fenced in and its gate, Helgrind, closes forever behind the dead. There is no way back for those who enters Hel. Early sources seem to imply that Helheim is located in the North, which was considered the direction of death. In later sources, Hel is instead described as a terrifying place located underground. This image might have been influenced by the Christian idea of the Devil’s realm, Hell.
Illustration: Johan Egerkrans, Norse gods

#thevikingmuseum #vikings #stockholm #viking #royaldjurgården

HELHEIM I nordisk mytologi är Hel namnet på såväl dödsriket som dess härskarinna. Hel är dotter till Loke och syster till Midgårdsormen och Fenrisulven. Till Helheim, “de doldas hem”, kommer alla som har dött av ålder eller sjukdom, medan de som har dött i strid kommer till Valhall. Dödsriket omges av brusande älvar och den döde måste på sin färd till Hel korsa Gjallarbron över dödens älv, Gjöll. Helheim är inhägnat och dess port, helgrind, slår för evigt igen efter den döde. För den som kommit till Hel finns det ingen väg tillbaka. Tidiga källor tycks antyda att Hel ligger i norr, vilket sågs som dödens väderstreck. I senare källor beskrivs Helheim istället som ett skrämmande underjordiskt rike. Denna bild kan ha färgats av den kristna idén om djävulens rike, helvetet. Bild: Johan Egerkrans, Nordiska gudar // HELHEIM Hel is the name of the death realm as well as of its ruler, in Norse mythology. Hel is the daughter of Loki and the sister of the Midgard Serpent and the Fenris-wolf. Those who die from old age or illness comes to Helheim, “home of the concealed”, while those who die in battle comes to Valhalla. The death realm is surrounded by rivers and the dead must cross a bridge over the Gjöll, the river of the dead, on their way to it. Helheim is fenced in and its gate, Helgrind, closes forever behind the dead. There is no way back for those who enters Hel. Early sources seem to imply that Helheim is located in the North, which was considered the direction of death. In later sources, Hel is instead described as a terrifying place located underground. This image might have been influenced by the Christian idea of the Devil’s realm, Hell. Illustration: Johan Egerkrans, Norse gods #thevikingmuseum #vikings #stockholm #viking #royaldjurgården

SMEKNAMN PÅ VIKINGATIDEN?
Här är runstenen Sö 273 som står i Österhaninge, med inskriften: Signjut reste stenen efter Sigröd, sin fader, Sibbes bror. Det är en rätt kort, och kanske lite småtråkig inskrift. Men! En rolig detalj i inskriften är smeknamnet "Sibbe". Precis som idag hade man smeknamn på vikingatiden. Personen som kallas för Sibbe hette troligtvis Sigbjörn!
//
NICKNAMES DURING THE VIKING AGE?
This is the runestone Sö 273, in Österhaninge, with the inscription: Signjut raised the stone after Sigröd, his father, brother of Sibbi. A pretty short, and somewhat boring, inscription. But what's interesting is the name "Sibbi". Just like present day, vikings would use nicknames. Sibbi was probably called "Sigbjörn"! #thevikingmuseum #vikings #stockholm

SMEKNAMN PÅ VIKINGATIDEN? Här är runstenen Sö 273 som står i Österhaninge, med inskriften: Signjut reste stenen efter Sigröd, sin fader, Sibbes bror. Det är en rätt kort, och kanske lite småtråkig inskrift. Men! En rolig detalj i inskriften är smeknamnet "Sibbe". Precis som idag hade man smeknamn på vikingatiden. Personen som kallas för Sibbe hette troligtvis Sigbjörn! // NICKNAMES DURING THE VIKING AGE? This is the runestone Sö 273, in Österhaninge, with the inscription: Signjut raised the stone after Sigröd, his father, brother of Sibbi. A pretty short, and somewhat boring, inscription. But what's interesting is the name "Sibbi". Just like present day, vikings would use nicknames. Sibbi was probably called "Sigbjörn"! #thevikingmuseum #vikings #stockholm

GRATTIS PÅ NAMNSDAGEN HALVAR OCH HALVARD
Idag är det Halvar och Halvards namnsdag! Det är två fornnordiska namn, som även fanns under vikignatiden. En känd Halvard är Hallvard Håreksblese. Han var en isländsk skald verksam vid Knut den stores hov under början av 1000-talet. Någon som kanske är ännu mer känd är Hallvard den helige, Oslos skyddshelgon. Även den norske Hallvard levde under 1000-talet. Hallvard försökte rädda en oskyldig kvinna, men blev sedan dödad och slängd i vattnet med en kvarnsten i ett snöre om halsen. Men Hallvards lik flöt upp till ytan, trots stenen, vilket gjorde att människorna förstod att han måste vara helig. Hans grav blev sedan en plats för en mängd olika mirakel. På bilden syns danska runstenen DK bh 33, som finns på Bornholm. På stenen kan man läsa om hur Sasser reste stenen efter sin far Halvard.
//
HAPPY NAMEDAY HALVAR AND HALVARD
Today is Halvar and Halvards’ name day! These are two old norse names that existed among the vikings. One famous Hallvard was Hallvard Håreksblese. He was an Icelandic poet, active in the court of Cnut the great during the start of the 11th century. But someone even more famous is Saint Hallvard, the patron saint of Oslo. Like the Icelandic poet, the Norwegian Hallvard also lived during the 11th century. Hallvard tried to rescue an innocent woman, but ended up being killed and thrown in water tied to a millstone. But the corpse of Hallvard floated up to the surface, even though he was tied to the stone, and people realised that he must have been holy. His grave then became a place where several miracles occured. On the photo you can see the Danish runestone DK bh 33, that can be found on Bornholm. On the stone you can read how Sasser raised the stone after his father Halvard.

#thevikingmuseum #vikings #stockholm

GRATTIS PÅ NAMNSDAGEN HALVAR OCH HALVARD Idag är det Halvar och Halvards namnsdag! Det är två fornnordiska namn, som även fanns under vikignatiden. En känd Halvard är Hallvard Håreksblese. Han var en isländsk skald verksam vid Knut den stores hov under början av 1000-talet. Någon som kanske är ännu mer känd är Hallvard den helige, Oslos skyddshelgon. Även den norske Hallvard levde under 1000-talet. Hallvard försökte rädda en oskyldig kvinna, men blev sedan dödad och slängd i vattnet med en kvarnsten i ett snöre om halsen. Men Hallvards lik flöt upp till ytan, trots stenen, vilket gjorde att människorna förstod att han måste vara helig. Hans grav blev sedan en plats för en mängd olika mirakel. På bilden syns danska runstenen DK bh 33, som finns på Bornholm. På stenen kan man läsa om hur Sasser reste stenen efter sin far Halvard. // HAPPY NAMEDAY HALVAR AND HALVARD Today is Halvar and Halvards’ name day! These are two old norse names that existed among the vikings. One famous Hallvard was Hallvard Håreksblese. He was an Icelandic poet, active in the court of Cnut the great during the start of the 11th century. But someone even more famous is Saint Hallvard, the patron saint of Oslo. Like the Icelandic poet, the Norwegian Hallvard also lived during the 11th century. Hallvard tried to rescue an innocent woman, but ended up being killed and thrown in water tied to a millstone. But the corpse of Hallvard floated up to the surface, even though he was tied to the stone, and people realised that he must have been holy. His grave then became a place where several miracles occured. On the photo you can see the Danish runestone DK bh 33, that can be found on Bornholm. On the stone you can read how Sasser raised the stone after his father Halvard. #thevikingmuseum #vikings #stockholm

Presskontakt

Tora Larsdotter Andersson

Tora Larsdotter Andersson

Presskontakt Marknadskoordinator 0760044851

The Viking Museum - Vikingaliv

The Viking Museum, ett museum som berättar vikingarnas egen historia via en dramatiserad historia i en unik åkattraktion, utställning, restaurang och shop.

The Viking Museum
Djurgårdsvägen 48
115 21 Stockholm
Sverige