Pressmeddelande -

Ny innovationsmodell ska skapa fler life science-företag i Sverige

På uppdrag av regeringen satsar Vinnova på att utarbeta en ny modell där innovationer i etablerade företag ska kunna användas för att skapa nya tillväxtföretag inom life science. Nu inleds en pilotsatsning i samarbete med AstraZeneca.

Den nya modellen ska göra det möjligt att blåsa liv i projekt och innovationer som etablerade företag av olika skäl valt att inte kommersialisera, men som bedöms ha så stort värde att de kan utgöra grund för nya företag och därigenom nya arbetstillfällen.

Uppdraget, som är en del av regeringens samverkansprogram för life science, är uppdelat i två faser och löper över 12 månader. Den första fasen handlar om att etablera ramverk och processer. I projektets nästa fas planeras en pilotsatsning för att säkerställa modellens relevans och attraktivitet, som innefattar samfinansiering av svenska och internationella investerare.

AstraZeneca bidrar med två projekt i pilotsatsningen, som ska användas för att validera innovationsmodellen. Tanken är att modellen i framtiden ska kunna tillämpas av andra större företag, även i andra branscher.

Satsningen har en total budget på 19 miljoner kronor, varav Vinnova går in med 10 miljoner. Resterande finansiering står AstraZeneca och investerarna för.

- För att möta samhällsutmaningar inom hälsoområdet är det viktigt att bra idéer får förutsättningar att utvecklas och komma till nytta i samhället. Vi ser fram emot samarbetet med industrin och med svenska och internationella investerare för att utveckla en nyskapande innovationsmodell som återvinner bra idéer och stärker Sveriges konkurrenskraft genom spännande nytt företagande, säger Jenni Nordborg, direktör och avdelningschef hälsa på Vinnova.

- I ett företag som AstraZeneca bygger hela affärsidén på att skapa värden ur innovationsprocesser. Vi är stolta att samverka med Vinnova i detta uppdrag och att kunna dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och projekt för att bygga upp en modell som ska bidra till bättre hälsa samt stärka Sveriges position inom forskning, utveckling och internationell konkurrenskraft, säger Magnus Björsne, vd för AstraZenecas BioVentureHub.  

För mer information:
Jenni Nordborg, chef avdelning hälsa, Vinnova, 08-473 30 75, jenni.nordborg@vinnova.se
Jacob Lund, extern kommunikationsdirektör, AstraZeneca AB, 072-560 21 57, jacob.lund@astrazeneca.com


Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden - andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på:www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Om BioVentureHub
BioVentureHub etablerades 2014 och är ett resultat av AstraZenecas satsning på öppen innovation som bidrar till ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt life science ekosystem i Skandinavien. AstraZeneca öppnar upp sina kontor, labbutrymmen och andra faciliteter för biotech- och medtech-bolag samt akademiska grupper som kan dra nytta av AstraZenecas infrastruktur och kompetens inom forskning och utveckling. Till dags dato har ett tjugo-tal företag flyttat in i AZ BioVentureHubs lokaler i Mölndal. Mer information finns på www.azbioventurehub.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Farmaci

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Presskontakt

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text