Pressmeddelande -

Näthandel så in i Norden

Stockholm En majoritet i de nordiska länderna använder i dag E-handel, visar en ny Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av Visa Europe. Men undersökningsresultaten visar att det finns stora skillnader i inställningen till E-handel mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Ökning i Sverige under 2005 I Sverige handlar nästan hälften av (49 procent) av de tillfrågade över Internet. Detta är en ökning med 7 procentenheter bara sedan februari i år. Danmark är det mest E-handelsvänliga landet i Norden, där nästan två tredjedelar (66 procent) av de tillfrågade E-handlar, varav en tredjedel av dem handlar mer än en gång i månaden. I Norge handlar 58 procent av de tillfrågade över nätet. I Finland handlar 42 procent av de tillfrågade över Internet, men endast 8 procent E-handlar mer än en gång i månaden. ”Undersökningen visar att Internethandeln blivit stark på samtliga nordiska marknader och det visar även vår interna statistik. Hela 10 procent av samtliga Visakortstransaktioner på den nordiska marknaden är från E-handel, vilket är högre än EU-snittet”, säger Sven Estwall, regionchef för Norden på Visa Europe. Bekvämlighet, snabbhet och pris Enligt Sifo-undersökningen är bekvämlighet det främsta skälet till att man handlar över nätet. I Danmark svarar 45 procent av respondenterna att snabbhet är det bästa med E-handel. Motsvarande siffra i Finland och Sverige var 35 procent och i Norge 31 procent. Omkring en fjärdedel av respondenterna i den nordiska regionen ansåg att det bästa med handel över Internet var lägre priser. Visakort det vanligaste betalningssättet I Sverige betalar 38 procent sin E-handel med Visakort, vilket är en ökning med 15 procent under 2005. Sammanlagt betalar de flesta i dag sin näthandel med kort (51 procent för samtliga kort). Andelen som betalar med postförskott har minskat i Sverige, från 23 till 16 procent sedan februari 2005. Betalning med faktura har minskat från 21 till 19 procent. “Korthandeln över Internet fortsätter att öka och Sifo-undersökningen visar att kortanvändarna är mycket nöjda med hur det fungerar”, säger Sven Estwall. I Sverige svarade en klar majoritet (93 procent) av respondenterna att betalning med kort fungerade utmärkt eller bra. ”På Visa är detta ett område vi prioriterar. Sedan ett år erbjuder vi en tjänst som heter Verified by Visa, vilket är en funktion som kräver lösenord för att säkra kortanvändarnas handel över Internet”, avslutar Sven Estwall. Sifo-undersökningen hade minst 1000 respondenter i samtliga fyra nordiska länder.

Ämnen

  • Ekonomi, finans