Gå direkt till innehåll
Ett bra värdskap och ett gott bemötande är avgörande för att turister väljer att besöka en plats. Projektet Värdskap Linköping sätter värdskapsfrågan i fokus. Foto: Johanna Demir
Ett bra värdskap och ett gott bemötande är avgörande för att turister väljer att besöka en plats. Projektet Värdskap Linköping sätter värdskapsfrågan i fokus. Foto: Johanna Demir

Pressmeddelande -

Nytt projekt ska lyfta värdskapet och skapa fler ambassadörer i Linköping

Värdskap Linköping är namnet på Visit Linköping & Co:s och Linköpings Innerstas gemensamma satsning för att lyfta värdskapet i Linköping med sikte på SM-veckan 2022.

Bakgrunden till satsningen är att flera undersökningar visar att ett bra bemötande är den viktigaste anledningen att turister väljer att besöka en plats. Under de senaste åren har Linköping dock visat sig hamna under medelvärdet i hur besökare uppfattar bemötandet i jämförelse med andra svenska större kommuner, något som projektet syftar till att förbättra.

- Kortsiktigt är målsättningen att leverera ett värdskap i toppklass när Linköping står som värdstad för SM-veckan sommaren 2022. På längre sikt är förstås målet att Linköping ska bli en destination med ett bättre värdskap än jämförbara destinationer i Sverige, säger Jörgen Nilsson, ansvarig besöksnäring, Visit Linköping & Co samt ordförande i Visitas råd för besöksservice.

Värdskap handlar dels om klassiskt kundbemötande, dels om hur en verksamhet agerar som en bra ambassadör för destinationen, exempelvis genom att kunna ge tips och svara på frågor om staden. Värdskapet kommer att utvecklas genom att genomföra nollmätningar hos medverkande företag under hösten och utifrån resultatet kommer insatser att riktas mot de funktioner som behöver utvecklas genom exempelvis utbildningar. Metoden som kommer att användas är så kallad mystery shopping. Till sommaren 2022 kommer resultatet att följas upp i en ny mätning för att mäta effekten av insatserna och behov av fortsatt satsning.

-Vi i Linköping city har ett behov av att utveckla värdskapet och tänker att insatsen är särskilt viktig nu när restriktionerna efter pandemin släpper. Sällan har ett gott värdskap varit så viktigt som nu och framåt för att vara med och konkurrera med andra destinationer om besökare. Därför hoppas vi att så många aktörer som möjligt i Linköping hänger på, säger David Nilsson, VD Linköping Innersta.

Starten sker i november och projektet riktar sig till alla helårsöppna verksamheter som möter besökare i Linköpings kommun. De drygt 160 verksamheter som är medlemmar i Linköpings Innersta är redan anslutna till projektet och för övriga aktörer i Linköpings kommun går det utmärkt att läsa mer och anmäla sig till projektet senast den 5 november via www.visitlinkoping.se/värdskap.  Kostnaden för att delta uppgår till 1500 kronor per medverkande verksamhet.

Kontakt

Jörgen Nilsson, Ansvarig besöksnäring, Visit Linköping & Co, tel 013-1900071, jorgen.nilsson@visitlinkoping.se

David Nilsson, VD, CitySamverkan/Linköping Innersta, tel 013-253032, david@linkopingsinnersta.se


Ämnen

Taggar


Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnäringsbolag. Vi marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och mötesdestinationer. Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping och skapa en attraktiv destination för både Linköpingsbor och besökare.


Presskontakt

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson

Ansvarig besöksnäring Besöksnäring 076-5269737

Relaterat material

Välkommen till Linköpings besöksnäringsbolag

Vi marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och mötesdestinationer. Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping och skapa en attraktiv destination för både Linköpingsbor och besökare.

Vårt mål
Vi har ett tydligt mål att år 2030 vara en av Sveriges tre främsta eventstäder inom Linköpings profilområden - Kunskap & innovation, Kultur & hälsa, Nöje samt Idrott.

Våra anläggningar
Inom Visit Linköping & Co ansvarar vi för Linköping Konsert & Kongress och Saab Arena men har hela Linköping som spelarena.

Visit Linköping & Co AB
Box 1397
581 14 LINKÖPING
Sweden