Pressmeddelande -

Klättrar ännu en placering: Sverige nu världens 13:e bästa turistdestination

Sverige placerar sig på en 13:e plats som turistdestination bland 60 undersökta länder i världen i Anholt-Ipsos Nations Brand Index för år 2021. Ett hack upp för Sverige från förra året.

Fortsatt är det enligt undersökningen den svenska naturen som är draglok för intresset. Sverige som turistnation associeras enligt undersökningen främst med begreppen fascinerande (34 %), avslappnande (33 %), lärorikt (30 %) och spännande (28 %).

Undersökningen visar även att reslusten hos människor i världen nu är den högsta som någonsin noterats sedan mätningarna påbörjades 2008.

-Det är oerhört glädjande att Sverige är ett av världens starkaste nationsvarumärken och en mycket attraktiv turistdestination när reslusten ligger i topp och världen förhoppningsvis är på väg att öppna upp igen, säger Visit Swedens VD Susanne Andersson.

-Fortsätter turistdestinationen Sverige att leverera nöjda resenärer, lättillgänglig natur och överraskande, spännande och hållbara upplevelser finns inget som säger att Sverige inte kan uppnå regeringens mål att Sverige ska vara det attraktivaste resmålet i världen år 2030, säger Susanne.

  Totalt sett, placerar sig Sverige på plats 9 av 60 länder i Ipsos-mätningen av nationsvarumärken globalt. Undersökningen visar att Sverige relativt känt i världen. Drygt två tredjedelar (70 %) av respondenterna uppger att de känner till Sverige, en andel som ökat sedan 2010, då 65 % av respondenterna sa sig känna till Sverige. Vidare visar studien att 68 % av respondenterna uppger att de har en fördelaktig bild av Sverige.

  Anholt-Ipsos Nation Brand Index (NBI) genomförs årligen av undersökningsföretaget Ipsos. Under augusti har 60 000 respondenter från 20 panelländer besvarat frågor om 60 länder. Undersökningen belyser nationsvarumärken inom sex kategorier: Export, Samhällsstyre, Kultur, Befolkning, Turism och Immigration/investeringar.

  Ämnen

  • Evenemang

  Kategorier

  • turism
  • besöksnäring
  • sverige
  • besöksnäringen

  Visit Sweden har det nationella offentliga uppdraget att imagemarknadsföra Sverige som turistdestination mot både mot svenskar och internationellt. Målet med destinationsmarknadsföringen är att hållbart tillföra värde för svensk besöksnäring. Bolaget tillhandahåller även kommunikationstjänster och kunskapsdelningsservice. Visit Sweden är ett statligt ägt aktiebolag med drygt 50 medarbetare. Bolaget omsätter årligen cirka 155 miljoner svenska kronor (2020). Visit Sweden har sitt servicekontor i Stockholm och finns representerade lokalt på sex marknader i världen. Bolaget vision är att göra Sverige till bäst i världen på hållbar destinationsmarknadsföring. Mer om Visit Sweden: www.visitsweden.com

  Kontakter

  Pressfrågor om koncernen Visit Sweden

  Presskontakt Jim Hofverberg Chief Officer, Corporate Communications +46706446412