​Fortsatt stark tillväxt för Värmlands besöksnäring

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 09:12 CEST

Värmland uppvisar en ökning av antal gästnätter med 9,7 procent jämfört med maj 2017. De utländska gästnätterna ökade med 14,1 procent medan gästnätterna från svenska besökare ökade med 7 procent.

Maria (Mia) Landin blir ny vd för Visit Värmland

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 14:28 CEST

Styrelsen för Visit Värmland har beslutat att anställa Maria (Mia) Landin som vd. Vi hälsar Mia varmt välkommen till Värmland!

​Stark tillväxt för Värmlands besöksnäring under första kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 15:13 CEST

Värmlands besöksnäring har haft en bra start på 2018. Under det första kvartalet har Värmland haft totalt 668 000 gästnätter vilket motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

​Bra start för besöksnäringsåret i Värmland 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:26 CEST

Med cirka 2 228 000 gästnätter blev 2017 det bästa året någonsin för besöksnäringen i Värmland. För Värmlands del innebar det en ökning med 4,1 procent jämfört med 2016.

​Inbjudan till pressträff 27 april: Tillgänglig Besöksnäring Värmland

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 07:58 CEST

​Vi bjuder in till pressträff 27 april kring projektet Tillgänglig Besöksnäring Värmland. Projektet genomförs i samarbete mellan Funktionsrätt Värmland och Visit Värmland med kunskapsstöd från Landstinget i Värmland. Genom Tillgänglig Besöksnäring Värmland vill vi genomföra en kartläggning och inventering av nuläge med hjälp av den nationella Tillgänglighetsdatabasen.

​Inbjudan lansering magasin Värmland 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 11:40 CEST

Rykande färskt från tryckpressen levererar Visit Värmland årets upplaga av Magasin Värmland. Välkommen på magasinsläpp tisdag 10 april kl. 14.30 på Clarion Collection Hotell Plaza, Västra Torggatan 2, Karlstad.

​Fortsatt stark tillväxt inom besöksnäringen i Värmland under 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 09:05 CET

​Med cirka 2 228 000 gästnätter blev 2017 det bästa året någonsin för besöksnäringen i Värmland. För Värmlands del innebär det en ökning med 4,1% jämfört med 2016. Motsvarande siffra för Sverige som helhet var under samma period 2% vilket innebär att Värmland har haft en mer gynnsam utveckling än Sverige som helhet.

Sun Dance Ranch mycket nöjd finalist till Stora Turismpriset

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 20:07 CET

I år har Visit Värmland nominerat Sun Dance Ranch till Stora Turismpriset . Sun Dance Ranch vann inte men är en mycket nöjd och värdig finalist. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg delade ut Stora Turismpriset i anslutning till Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s, besöksnäringskonferens den sjunde december.

​Visit Värmland beviljas medel till nytt projekt av Europeiska regionalfonden

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 12:11 CET

Visit Värmland har blivit beviljade medel till ett nytt projekt för att utveckla besöksnäringen i Värmland. Målet med projektet är att öka konkurrenskraften och tillväxten hos värmländska SMF i en snabbt växande global besöksindustri och att öka antalet besökare till Värmland.

Sliperiet - vinnare av Värmlands Turismpris 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 19:54 CET

Sliperiet är vinnare av Värmlands Turismpris 2017 som delades ut av Visit Värmland i samband med Värmlands Besöksnäringsdagar, där även Thorills AB korades som Årets Uppstickare 2017.

Om Visit Värmland

Visit Värmland utvecklar och samordnar den värmländska besöksnäringen.

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla den värmländska besöksnäringen. Tillsammans tar vi tillvara på mångfalden och förstärker kunskapen som finns i vår bransch. Genom att skapa samlingspunkter och plattformar för den värmländska besöksnäringen möjliggör vi nya affärer och samarbeten.

Adress

  • Visit Värmland
  • Norra Strandgatan 17
  • 652 24 Karlstad
  • Sverige