Gå direkt till innehåll
Visit Värmland bidrar till att stärka den värmländska besöksnäringen med aktiviteter inom bland annat marknadsbearbetning, affärsutveckling och digitalisering.
Visit Värmland bidrar till att stärka den värmländska besöksnäringen med aktiviteter inom bland annat marknadsbearbetning, affärsutveckling och digitalisering.

Pressmeddelande -

​Visit Värmland beviljas medel till nytt projekt av Europeiska regionalfonden

Visit Värmland blev under torsdagen beviljade medel till ett nytt projekt för att utveckla besöksnäringen i Värmland. Målet med projektet är att öka konkurrenskraften och tillväxten hos värmländska besöksnäringsföretag i en snabbt växande global besöksindustri och att öka antalet besökare till Värmland. Detta kommer göras genom aktiviteter inom b la marknadsbearbetning, affärsutveckling och digitalisering.

- Vi är mycket glada över att vår ansökan blev beviljad. Detta betyder att vi kan fortsätta att utveckla Värmland som destination genom insatser till företag som är verksamma inom besöksnäringen, säger Visit Värmlands vd Jonas Jacobsson.

- Mycket glädjande är även att vi nu kan fortsätta det viktiga digitaliseringsarbetet som vi påbörjat, att vi kommer kunna börja bearbeta Kina och UK som nya geografiska marknader och börja arbeta med ett för Värmland relativt obearbetat område, måltidsturism, fortsätter Jonas.

Satsningen på måltidsturism är en del av projektet och kommer att genomföras tillsammans med Nifa, branschförening för värmländska matföretag. Projekten kommer med gemensamma aktiviteter arbeta för en utveckling av Värmland som en mat –och dryckesdestination och kopplas mot arbete som Visit Sweden driver i Matprogrammet.

- Vi ser väldigt mycket fram emot ett utökat samarbete med Nifa för att locka en ny grupp resenärer att besöka Värmland. Detta kommer också leda till nya samarbeten och produkter mellan företag i besöksnäringen och producenter av värmländska råvaror, säger Cecilia Fjellman, projektledare på Visit Värmland.

Projektet kommer att pågå mellan mars 2018 och december 2020 med en budget på ca 15 miljoner kr.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla den värmländska besöksnäringen. Tillsammans tar vi tillvara på mångfalden och förstärker kunskapen som finns i vår bransch. Genom att skapa samlingspunkter och plattformar för den värmländska besöksnäringen möjliggör vi nya affärer och samarbeten.

Presskontakt

Mia Landin

Mia Landin

Presskontakt Vd 054-776 60 01

Relaterat material