Pressmeddelande -

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ VLT AB (publ)

Vid torsdagens årsstämma i VLT AB (publ): - Fastställdes utdelningen för 2005 till SEK 5:00 per aktie (4:00). - Utsågs följande styrelseledamöter: Tomas Brunegård, Leif Zetterberg, Jan Karlsson, Marie Byström, Lennart Hörling, Ove Joanson, Bert Levin samt Claes-Johan Thureson, alla omval. - Anpassades bolagsordningen till ny aktiebolagslag. - Röstade en minoritet om mer än tio procent av aktieägarna för att utse en minoritetsrevisor i bolaget. - Uppdrogs åt styrelsen att föra bolagets aktie från Stockholmbörsen till en inofficiell marknadsplats såsom Nya Marknaden. Västerås den 4 maj 2006 För ytterligare information: Ring VLT:s koncernchef Lennart Foss 021-19 92 25 eller 070-658 69 58.

Ämnen

  • Massmedia