Pressmeddelande -

VLT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2006

• Nettoomsättningen ökade med 3,6 procent till MSEK 225,1 (217,2). • Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 17,6 (5,7). • Resultatet efter skatt blev MSEK 17,7 (-0,7). Omvärderingar av finansiella instrument har påverkat resultatet med MSEK 5,3 (-5,3). • Vinsten per aktie uppgår till SEK 3,00 (-0,12). • Rörelseresultatet för 2006 förväntas förbättras från föregående års nivå. Prognosen är därmed oförändrad. Rapporter, pressmeddelanden med mera presenteras på VLT AB:s hemsida: www.vltab.com För mer information, ring gärna till koncernchef Lennart Foss, telefon 021-19 92 25 eller 070-658 69 58

Ämnen

  • Massmedia