Pressmeddelande -

ALEX WILLIAMS ANSTÄLLNING HOS VOSTOK NAFTA UPPHÖR

Alex Williams har lämnat sin anställning hos Vostok Nafta Investment Ltd. ("Vostok Nafta" eller "Bolaget"), där han har spelat en viktig roll i arbetet med att utveckla Vostok Naftas verksamhet i Ryssland. Alex Williams har under sin tid med Bolaget lett ett flertal uppmärksammade ägarstyrningskampanjer i syfte att skydda minoritetsaktieägarnas rättigheter i Ryssland. Vostok Nafta ämnar fortsätta sitt samarbete med Alex Williams, som lämnar sin anställning hos Bolaget för att ägna sig åt andra uppdrag inom fondförvaltning. Alex Williams kommer att ha kvar vissa konsultuppdrag för Vostok Nafta, då han kommer att arbeta vidare med de utestående skattefrågorna, och andra frågor, rörande Vostok Naftas helägda ryska dotterbolag. Vostok Naftas styrelse riktar ett tack till Alex Williams för hans viktiga insatser för Bolaget under de senaste fyra åren och önskar honom lycka till med sina nya uppdrag. Anastasia Galochkina har utsetts till tillförordnad chef för Vostok Naftas kontor i Moskva. Anastasia Galochkina har varit anställd hos Vostok Nafta under de senaste 2,5 åren, och har i sin roll som financial manager arbetande med finansiell analys och skattefrågor haft ett nära samarbete med Alex Williams. Innan Anastasia påbörjade sin anställning hos Vostok Nafta arbetade hon som senior manager vid Ernst & Youngs skattekonsultgrupp i Moskva. För ytterligare information, vänligen kontakta: Vostok Nafta Investment Ltd. Robert Eriksson, Head of Investor Relations, Tel +46 8 545 015 52 E-mail: robert.eriksson@vostoknafta.com

Ämnen

  • Arbetsliv