Pressmeddelande -

LORITO HOLDINGS LTD. ÖKAR SITT ÄGANDE I VOSTOK NAFTA

Den största ägaren av Svensk Depåbevis ("SDB") i Vostok Nafta Investment Ltd. ("Vostok Nafta" eller "Bolaget"), Lorito Holdings Ltd. ("Lorito"), har informerat Bolaget om att man ökat sitt ägande i Vostok Nafta till 14 miljoner SDB - vilket motsvarar 29,71% av det totala antalet SDB i Bolaget. Detta utgör en ökning av Loritos innehav med totalt 228 176 SDB. Lorito Holdings Ltd är ett investmentbolag baserat på Guernsey (kanalöarna). Bolaget ägs till 100% av en stiftelse vars huvudman är Adolf H. Lundin. För ytterligare information, vänligen kontakta: Robert Eriksson, Head of Investor Relations: +46 8 545 015 50

Ämnen

  • Företagande