Pressmeddelande -

SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD PER 28 APRIL 2006

Substansvärde per aktie: USD: 61,82, SEK: 454,19 Utveckling av substansvärde (USD/aktie) april 2006: 33,34% ROS-indexutveckling, april 2006: 22,54% Tre största innehaven 28 april 2006 (Procent av aktieportföljen): 1. Gazprom 93,11% 2. TNK BP Holding pref 3,28% 3. Valkyries PC 1,66% Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 28 april 2006 uppgick till 2 921,4 miljoner USD eller omkring 21 464,1 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 7,35. Antalet aktier per den 28 april 2006 var 47 258 346. Avseende den del av Vostok Naftas aktieportfölj som utgörs av aktier noterade på RTS har värdet beräknats utifrån köpkurs vid stängning den 28 april 2006. För övriga i portföljen ingående noterade aktier beräknas värdet utifrån den per 28 april 2006 genomsnittliga köpkursen vid stängning, enligt två av varandra oberoende mäklarfirmor på den ryska aktiemarknaden. Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer. Per Brilioth Verkställande direktör

Ämnen

  • Ekonomi, finans