Pressmeddelande -

VOSTOK NAFTA ÅTERKÖPER EGNA AKTIER

Vostok Nafta Investment Ltd. ("Vostok Nafta" eller "Bolaget") har återköpt 240 000 aktier i Bolaget. Detta representerar 0,51% av det totala antalet utestående aktier i Vostok Nafta, innan återköpet. De aktier som köpts tillbaka kommer nu att makuleras. Efter denna makulering kommer det totala antalet utestående aktier i Vostok Nafta att uppgå till 47 064 596. För ytterligare information, vänligen kontakta: Vostok Nafta Investment Ltd. Robert Eriksson, Head of Investor Relations, Tel +46 8 545 015 50 E-mail: robert.eriksson@vostoknafta.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning