Gå direkt till innehåll
Bilmarknaden december 2018

Pressmeddelande -

Bilmarknaden december 2018

Bilmarknaden december 2018

Bilmarknaden i december fortsatte på samma sätt som vi sett under det senaste halvåret med minskat antal nyregistreringar och minskad försäljning av både personbilar och lätta lastbilar.

Jämför man första halvåret med andra halvåret 2018 är skillnaderna stora. Under första halvåret ökade försäljningen av nya personbilar och lätta lastbilarmed 8% respektive 24% jämfört med samma period 2017. Under andra halvåret minskade istället försäljningen av både personbilar och lätta lastbilar med 23%.

Det är tydligt att bilmarknaden 2018 till stor del påverkats av införandet av bonus malus den 1 juli. Stora volymer personbilar och lätta lastbilar nyregistrerades före den 1 juli för att undvika högre fordonsskatt. En del av dessa bilar står fortfarande osålda i bilhandelns lager sex månader senare.

Nyregistreringar

I december nyregistrerades 22 939 personbilar vilket är en minskning med 33,9% jämfört med december 2017. Största märke var Volvo med 19,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,7% och Renault med 8,7% andel.

Under helåret 2018 nyregistrerades 347 180 personbilar, en minskning med 7,1% jämfört med 2017. Största märke för helåret var Volvo med 20,1% av registreringarna, därefter Volkswagen med 15,4% och Kia med 6,6%.

Under 2018 nyregistrerades 56 741 lätta lastbilar. Detta är en ökning med 2,2% jämfört med 2017 och det högsta antalet lätta lastbilar som nyregistrerats i Sverige under ett enskilt år. Största märke för helåret var Volkswagen med 29,9% av registreringarna, därefter Ford med 15,2% och Mercedes med 11,0% andel.

Nyregistreringar   december   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil 22 939 -34% 347 180   -7%
Lätt lastbil (<3,5t)
3 974 -24% 56 741   +2%
Tung lastbil (>16t)  538 -4% 6 208   +0%
Släp  2 261
-1%   52 336  +1%
Husbil 50 -52% 6 699   +15%
Övrigt  5 831 -52% 48 642  -19%
TOTAL                  35 593       -35%    517 806     -6%


Försäljning nya bilar

Under december månad såldes 18 992 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 27,6% jämfört med december 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 18,8% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,2% och Kia med 7,1%.

Under helåret 2018 såldes 304 227 nya bilar på den svenska marknaden, en minskning med 7,2% jämfört med 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 19,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,1% och Toyota med 6,9%.

Försäljning nya bilar december YTD 2018
Antal bilar  18 992  304 227
Utveckling vs 2017 (%)   -28%   -7%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)  -7 236   -23 680

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i december 10 326 nya bilar vilket är en minskning med 21,1% jämfört med december 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 11,6% marknadsandel, därefter Volvo med 11,0% och Renault med 9,1%.

För helåret 2018 landade privatmarknaden på 166 208 nya personbilar. Detta motsvarar en minskning med 9,3% jämfört med helåret 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden under 2018 var Volkswagen med 14,5% marknadsandel, därefter Volvo med 11,8% och Toyota med 8,8% marknadsandel.

Privatmarknaden    december YTD 2018
Antal bilar   10 326
166 208
Andel av totalmarknaden  54%   55%
Utveckling vs 2017 (%)   -21%   -9%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)

  -2 769

  -17 058

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 24,3% i december jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 102 bilar. Största märke var Volvo med 31,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,1% och BMW med 9,5% andel.

Under helåret 2018 såldes 91 809 nya bilar på tjänstebilsmarknaden, en minskning med 5,1% jämfört med helåret 2017. Mest sålda märke för helåret på tjänstebilsmarknaden var Volvo med 31,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 18,8% och BMW med 9,0% marknadsandel.

Tjänstebilsmarknad*     december YTD 2018
Antal bilar  6 102 91 809
Andel av totalmarknaden 32% 30%
Utveckling vs 2017 (%)   -24% -5%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -1 964   -4 900

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i december med 16% jämfört med december 2017. Under helåret 2018 sålde bilhandeln totalt 363 949 begagnade bilar upp till tio år. Detta motsvarar en ökning på 1% jämfört med helåret 2017. 

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     december YTD 2018
Antal bilar 21 840   363 949
Utveckling vs 2017 (%) -16,0% +1%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -4 035 +2 662
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  65 dagar   77 dagar

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

Ämnen


vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu

Presskontakt

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Presskontakt Försäljningschef 08 – 55 60 35 90

experter på statistik, analys & målgruppsurval inom svensk fordonsmarknad

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

vroom Stockholm AB
Sicklastråket 3
13154 Nacka
Sweden