Gå direkt till innehåll
Bilmarknaden oktober 2019

Pressmeddelande -

Bilmarknaden oktober 2019

Bilmarknaden Oktober 2019

Fortsatt ökande bilmarknad i oktober

Precis som de senaste månaderna så ökade bilmarknaden även i oktober. Totalt nyregistrerades 29 361 personbilar och 3 756 lätta lastbilar vilket är en uppgång med 28% respektive 16%. Tittar man på försäljning nya bilar så ökade personbilsmarknaden med 23% medan marknaden för lätta lastbilar minskade med 1%.

Främsta anledningen till den kraftiga uppgången av framförallt nyregistreringar under de senaste månaderna är införandet av bonus malus den 1 juli 2018. Detta innebar att stora volymer bilar nyregistrerades i juni månad 2018 varefter väldigt få bilar registrerades under de närmaste månaderna efteråt.   

Nyregistreringar

I oktober nyregistrerades 29 361 personbilar vilket var en ökning med 28% jämfört med oktober 2018. Största märke var Volvo med 17,8% av registreringarna, därefter Volkswagen med 16,8% och Kia med 8,4% andel. Hittills i år har 274 397 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 8% jämfört med samma period 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 16% i oktober jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 3 756 lätta lastbilar i oktober. Största märke var Volkswagen med 31,2% av registreringarna, därefter Ford med 14,7% och Mercedes med 11,2% andel. Hittills i år har 38 757 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 22% jämfört med samma period 2018.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i oktober för totalt 11,9% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 2,7% elbilar och 9,2% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i oktober med 2,7% jämfört med oktober 2018 och landade på totalt 805 bilar. Största elbilsmärke i oktober var Nissan med 18,3% av den totala elbilsvolymen. Därefter Renault med 15,9% och Kia med 14,0%.

Hittills i år står laddbara bilar för 11,4% av alla nyregistreringar. Motsvarande period 2018 stod laddbara bilar för 7,8% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar   Oktober 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 29 361 +28%  274 397 -8%
Lätt lastbil (<3,5t)
3 756 +16%   38 757 -22%
Tung lastbil (>16t) 574 -18%  5 553   +9%
Släp 3 637
-18%  43 970   -6%
Husbil  290 +106% 3 377 -49%
Övrigt 3 645 +6% 46 062 +20%
TOTAL                                41 263         +28%      412 116 -7%


Försäljning nya bilar

I oktober månad såldes 27 014 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en ökning med 23% jämfört med oktober 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 17,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,7% och Kia med 8,9%.

Hittills i år har 238 264 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 10% jämfört med samma period 2018.

Försäljning nya bilar Oktober 2019 YTD 2019
Antal bilar 27 014   238 264
Utveckling vs 2018 (%)   +23% -10%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  +4 987 -27 645

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i oktober 14 709 nya bilar vilket är en ökning med 15% jämfört med oktober 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 16,5% marknadsandel, därefter Kia med 11,2% och Volvo med 10,3%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i oktober 36%.

Hittills i år har 125 349 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 14% jämfört med samma period 2018. Hittills i år är privatleasingandelen på privatmarknaden 36%.

Privatmarknaden    Oktober 2019 YTD 2019
Antal bilar 14 709
 125 349
Andel av totalmarknaden 54% 53%
Utveckling vs 2018 (%)   +15% -14%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)

+1 949

-27 645

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 25% i oktober jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 8 140 bilar. Största märke var Volvo med 31,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,9% och BMW med 9,9% andel.

Hittills i år har 71 530 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden vilket är en minskning med 11% jämfört med samma period 2018.

Tjänstebilsmarknad*     Oktober 2019 YTD 2019
Antal bilar 8 140 71 530
Andel av totalmarknaden 30% 30%
Utveckling vs 2018 (%)   +25%   -11%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   +1 625 -8 891

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i oktober med 6% jämfört med oktober 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 56 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     Oktober 2019 YTD 2019
Antal bilar 33 975   313 273
Utveckling vs 2018 (%) +6% +/-0%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   +1 966   +117
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  56 dagar   65 dagar

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande fyra rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.

✓ Drivmedel & Miljö PB

-visar fördelning av drivmedel för nyregistrerade personbilar, genomsnittligt utsläpp av CO2 samt topplistor för elbilar och laddhybrider.

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

Ämnen

Regioner


vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu

Presskontakt

Bertil Abrahamsson

Bertil Abrahamsson

Presskontakt VD 08-55603590

Relaterat material