Gå direkt till innehåll
Bilmarknaden september 2020

Pressmeddelande -

Bilmarknaden september 2020

Det ljusnade ordentligt på nybilsmarknaden i september. För första gången sedan i februari ökade antalet nyregistrerade personbilar jämfört med motsvarande månad förra året. Nybilsregistreringarna ökade med 7% jämfört med september 2019. Försäljningsmässigt gick tjänstebilsmarknaden bäst med en ökning på 19% jämfört med september förra året. September innebar också rekord för laddbara bilar, både i antal och andel. Totalt registrerades 9 896 laddbara bilar i september vilket är 35% av det totala antalet nyregistrerade bilar. 

Nyregistreringar september 2020

I september nyregistrerades 28 570 personbilar vilket var en ökning med 8% jämfört med september 2019. Största märke var Volvo med 16,1% av registreringarna, därefter Volkswagen med 12,5% och Toyota med 10,3% andel. Hittills under 2020 har 199 890 personbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 18% jämfört med samma period 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 1,7% i september jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 608 lätta lastbilar i september. Största märke var Volkswagen med 30,8% av registreringarna, därefter Ford med 22,4% och Mercedes med 12,9% andel. Hittills under 2020 har 20 676 lätta lastbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 41% jämfört med samma period 2019.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i september för rekordhöga 34,6% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 12,8% elbilar och 21,8% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i september med 109% jämfört med september 2019 och landade på totalt 3 670 bilar. Största elbilsmärke i september var Tesla med 28,8% av den totala elbilsvolymen. Därefter Volkswagen med 16,1% och Polestar med 15,8% andel. 

I september nyregistrerades 6 226 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 234% jämfört med samma månad 2019. Största märke var Volvo som stod för 20,9% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,2% och BMW med 10,0%.

Hittills under 2020 har 56 581 laddbara bilar nyregistrerades i Sverige. Detta motsvarar 28,3% av alla nyregistreringar. Under samma period 2019 stod laddbara bilar för 11,4% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar     september 2020   Utv vs. 2019 YTD 2020 Utv vs. 2019
Personbil 28 570 +7% 199 890    -18%
Lätt lastbil(<3,5t)
3 608 -2% 20 676 -41%
Tung lastbil(>16t) 435 +/-0% 3 582    -28%
Släp 4 694 +18% 44 621    +11%
Husbil 256 +36% 3 149 +2%
Övrigt 3 663 +4% 42 783 +1%
TOTAL                                    41 244            +8%     314 701  -15%


Försäljning nya bilar

I september månad levererades 23 837 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en ökning med 4% jämfört med september 2019. Flest nya bilar sålde Volvo med 14,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,9% och Toyota med 10,0%.

Hittills under 2020 har 185 505 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 14% jämfört med samma period 2019.  

Försäljning nya bilar september 2020 YTD 2020
Antal bilar 23 837  182 505
Utveckling vs 2019 (%)     +4% -14%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)  +803 -28 606

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i september 12 147 nya bilar vilket är en minskning med 5% jämfört med september 2019. Största märke på privatmarknaden var Kia med 14,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,0% och Toyota med 10,9%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i september 42%.

Hittills under 2020 har 95 564 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 14% jämfört med 2019. 

Privatmarknaden       september 2020 YTD 2020
Antal bilar 12 147 95 564
Andel av totalmarknaden 51% 53%
Utveckling vs 2019 (%)  -5% -14%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)

-621

-15 085

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 19% i september jämfört med samma månad 2019 och landade på totalt 8 082 bilar. Största märke var Volvo med 24,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,4% och Tesla med 8,9% andel.

Hittills i år har 58 380 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 8% jämfört med samma period 2019.

Tjänstebilsmarknad*       september 2020 YTD 2020
Antal bilar 8 082 58 380
Andel av totalmarknaden 34% 32%
Utveckling vs 2019 (%)  +19%    -8%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)      +1 293

-4 878

*Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i september med 19% jämfört med september 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar.  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       september 2020 YTD 2020
Antal bilar 36 725
305 037
Utveckling vs 2019 (%) +19% +9%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) +5 897 +25 712
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 61 dagar

67 dagar


Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande fyra rapporter publiceras månadsvis: 

✓ Nyregistreringar
- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.


✓ Drivmedel & Miljö PB
-visar fördelning av drivmedel för nyregistrerade personbilar, genomsnittligt utsläpp av CO2 samt topplistor för elbilar och laddhybrider.


✓ Försäljning nya bilar PB
- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.


✓ Försäljning nya bilar LLB
- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

Ämnen

Regioner


vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu

Presskontakt

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Presskontakt Försäljningschef 08 – 55 60 35 90

Relaterat material

experter på statistik, analys & målgruppsurval inom svensk fordonsmarknad

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

vroom Stockholm AB
Sicklastråket 3
13154 Nacka