Pressmeddelande -

Expertsystem för bedömning av svenska bergmaterial

Tre forskare har genomfört ett pionjärförsök att sammanföra geologi- och ingenjörskunskaper och ta fram ett expertsystem för bedömning av de svenska bergmaterialens mekaniska egenskaper och i förlängningen skapa ett verktyg för rationellt utnyttjande av naturresurser. Verktyget kan användas av beställarmyndigheter, konsulter och entreprenörer.

– De uppnådda resultaten visar möjligheten att med tämligen god säkerhet bedöma bergmaterialens mekaniska egenskaper med hjälp av en detaljerad petrografisk beskrivning, säger forskningsingenjör Håkan Arvidsson på VTI.

Projektet har fokuserat på de i Sverige mest exploaterade bergartsgrupperna magmatiska djup- och gångbergarter och deras omvandlingsprodukter, metasedimentära bergarter och metavulkaniter.

Forskarna menar att praktisk användning av systemets klassificeringsnyckel kommer att ge stora ekonomiska och miljömässiga fördelar vid projektering och byggande av nya vägar och järnvägar.

VTI rapport 715

Kontakt
För mer information kontakta Håkan Arvidsson, forskningsingenjör, VTI

Foto: Håkan Arvidsson

Ämnen

  • Transport

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Presskontakt

Eva-Mari Löfqvist

Presskontakt Pressansvarig 013-20 42 08

Ytterligare presskontakt

Presskontakt Avdelningen för kommunikation, marknad och bibliotek 013-20 40 00