Ingenting kan få dem att sluta parkera, svarade många göteborgare i enkäten till VTI-studien.
Ingenting kan få dem att sluta parkera, svarade många göteborgare i enkäten till VTI-studien.

Pressmeddelande -

Livspusslet påverkar bilism och parkering i Göteborg

Ju mer komplext vardagsliv, desto viktigare är det att kunna parkera i centrala Göteborg. Den slutsatsen drar forskare från VTI i studien där bilåkande göteborgare får tycka till.

– Många av de intervjuade svarar att ingenting skulle kunna få dem att sluta parkera, att priset inte har någon avgörande betydelse. Det visar att de inte överväger alternativ till bilen i dagsläget. Det framstår snarare som väldigt rationellt för många att använda bil, säger Jessica Berg, forskare på VTI:s enhet MAP, mobilitet, aktörer och planering.

Antalet parkeringar i Göteborg ska minska med 5 000 platser, och VTI-rapporten är ett uppdrag finansierat av Göteborgs stads parkeringsbolag AB.

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur stadens bilister resonerar kring parkering. Ett sätt att göra det på är att lyfta fram idealtyper genom att intervjua bilister om deras vardagsliv. Det blir sedan en hjälp för beslutsfattare och tjänstemän kan använda för att resonera kring hur olika grupper påverkas av olika åtgärder.

I den här rapporten har forskarna vaskat fram nio olika idealtyper, varav Sociala Sofia och Pragmatiska Per är två exempel.

Sofia bor i Partille en bit utanför Göteborg och tar bilen dit ibland för att göra ärenden, gå ut och äta, gå på olika event och träffa släkt och vänner. För det mesta tar hon bil eftersom hon tycker det är osmidigt med kollektivtrafiken.


Per är mångsysslare, aktiv i föreningslivet och bor i Eriksberg i centrala Göteborg. Han använder nästan alltid kollektivtrafik och cykel och endast i undantagsfall bil när han ska ha med sig otympliga grejor. Han tycker det är skönt att slippa leta parkeringsplatser.

De andra idealtyperna studien har identifierat är Turisten Tomas, Smidiga Sara, Stadspensionären Sten, Bilbrukaren Beatrice, Blandresenären Björn, Säsongsbilisten Simon och Stressade Siri och de beskrivs också mer utförligt i rapporten.

Studien pekar på att ju mer komplext vardagsliv människor upplever att de har, desto mer påverkas de av parkeringsåtgärder. Färre möjligheter till parkering kan i deras fall påverka både arbets- och privatliv i hög utsträckning.

De bilister som har långa avstånd har liten anledning att byta färdmedel. De upplever kollektivtrafiken som bristfällig och tidskrävande, samtidigt som de inte uppfattar parkeringsavgifterna som så dyra.

Lösningar för att minska trängsel och problem att hitta p-platser vid större arbetsplatser kan vara att arbetsgivaren uppmuntrar anställda att arbeta hemifrån, resfria möten, schemalagda kontorsarbetstider och så kallade cash out-system. Det innebär att anställda får möjlighet att ta bil till jobbet eller få en kontant ersättning om de istället cyklar eller åker kollektivt.

Bilisters användande av parkeringsanläggningar i centrala Göteborg – orsaker, behov och konsekvenser för olika grupper

Kontakt: Jessica Berg, forskare på VTI, jessica.berg@vti.se, 013-20 40 24

Foto: Mostphotos/Jean Schweizer

Teckningar: Erik Kjellman

Ämnen

  • Motorer, bilar, motorcyklar

Regioner

  • Västra Götaland

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Presskontakt

Eva-Mari Löfqvist

Eva-Mari Löfqvist

Presskontakt Pressansvarig 013-20 42 08
Ytterligare presskontakt

Ytterligare presskontakt

Presskontakt Avdelningen för kommunikation, marknad och bibliotek 013-20 40 00