Byggbranschen samverkar kring digitalisering av information om byggprodukter

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2020 13:17 CET

Branschföreningen för Sveriges Elgrossister (SEG), VVS-Info och Byggmaterialhandlarna har ingått ett samarbete kring den internationella standarden ETIM där el-, VVS- och byggprodukter förses med egenskaper enligt en internationell gemensam modell. Genom att standarden tillämpas brett inom byggsektorn blir produktinformation mer överskådlig och underlättar för ökad e-handeln

RSK-Tekniska rådet överens gällande termer för vattenfelsbrytare

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 13:56 CET

Vattenfelsutrustning har ökat de senaste åren och då har också en viss begreppsförvirring uppstått om vad som egentligen menas med vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare eller vattenlarm. Nu har VVS-fabrikanter och VVS-grossister via RSK-Tekniska Rådet beslutat om dess betydelse och vilka termer som ska användas i den nationella produktdatabasen för VVS-produkter – RSK-databasen.

eBVD – en enad byggbransch stärker digital produkt- och miljöinformation

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 09:30 CEST

Pressmeddelande 2018-04-10

eBVD – en enad byggbransch stärker digital produkt- och miljöinformation
För att gynna spårbarhet och ett effektivt framtida digitalt informationsflöde av miljö- och innehållsfakta har branschen nu enats om ett digitalt utdataformat för fakta om byggmaterial från både installations- och byggsektorn. VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, Sveriges Elgrossister och Byggmaterialindustrierna verkar tillsammans för eBVD-systemet.

eBVD-systemet möjliggör digital inmatning av den senaste branschstandarden för byggvarudeklarationer eBVD1.0, branschens frivilliga och unika egendeklaration av byggmaterialinformation. Informationen kan matas in via webben i branschsystemen E-nummerbanken och RSK-databasen eller i eBVD-systemet.

Ett system för eBVD och två vägar för faktainsamling
- Våra företag kan fortsatt använda våra branschdatabaser som källa för produktinformation samtidigt som vi enas om ett gemensamt utdataformat där den som efterfrågar också kan hämta sin unika eBVD-deklaration ur eBVD-systemet, berättar Hans Karlsson, VD VVS Information Data som förvaltar RSK-databasen.

- E-nummerbanken är etablerad i elbranschen och det är bra att kunna använda den som inmatningssystem och koppla ihop den med miljöformatet i eBVD-systemet, tillägger Sverker Skoglund från Sveriges Elgrossister.

- Vi är mycket nöjda med att branschen får ett och samma system att utveckla miljöinformationen i för framtiden, säger Hans Söderström från Installatörsföretagen, vilket Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna och ägare tillsammans med IVL av eBVD-systemet, intygar.

eBVD gynnar spårbarhet, säkerhet och effektiv hantering
- Informationen från eBVD utgör grunden för spårbarhet och nu kan vi tillsammans förvalta och utveckla systemet så att det gynnar en effektiv och säker dataöverföring. Vi ska i svensk byggsektor fortsätta ligga i framkant i Europa när det gäller miljöinformation och utforma eBVD 1.0 - formatet för det, säger Anneli som på senare tid blivit återkommande ombedd att berätta om Sveriges arbete för andra europeiska materialorganisationer.

En mycket viktig aspekt för framtida digital utveckling är att företagen ska kunna lämna sin information på ett ställe och beställare hämta ur densamma så att det inte blir dubbel-trippel-jobb som nu. De tillverkande företagen ska ägna sina resurser åt produktutveckling för en hållbar samhällsbyggnad.

Det poängterar alla fyra företrädare för branschorganisationerna som introducerar sin samverkan nu vid Nordbygg2018 med digital spegling och den framtida utvecklingen av eBVD. För mer information kontakta gärna företrädarna!

Anders Mårtensson, VVS-Fabrikanternas Råd, 076-118 66 20 anders@vvsfabrikanterna.se
Sverker Skoglund, Sveriges Elgrossister, 070–2865415, sverker.skoglund@seg.se
Mats Rosman, Svenska Rörgrossistföreningen VVS 070 – 8189980, mats.rosman@rgf.se
Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna 070 – 379 84 22, anneli@byggmaterialindustrierna.se

VVS Information Data AB ägs till lika delar av Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Fabrikanternas Råd och har som uppgift att skapa nytta för branschen genom effektiva produktinformationslösningar.

www.vvsinfo.se

eBVD-systemet möjliggör digital inmatning av den senaste branschstandarden för byggvarudeklarationer eBVD1.0, branschens frivilliga och unika egendeklaration av byggmaterialinformation. Informationen kan matas in via webben i branschsystemen E-nummerbanken och RSK-databasen eller i eBVD-systemet.

Läs vidare »

iBVD - en byggvarudeklaration för installationsprodukter

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 13:30 CEST

El-, kabel-, VA- och VS-branscherna (leverantörer och grossister) har gemensamt arbetat fram en byggvarudeklaration som ska vara saklig, kvalitativ och relevant för installationsprodukter. Utgångspunkten har varit de olika dokument som branscherna idag använder och ambitionen är att underlätta övergången till en mer digitaliserad information.

För att möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation har el- och VVS-branschen samlats kring en byggvarudeklaration anpassad för installationsprodukter, iBVD. Informationen kopplas mot RSK-nummer (för VVS-produkter) respektive E-nummer (för elprodukter), alltså de väletablerade system som används av tillverkare, grossister och installatörer.
Ett viktigt syfte har varit att förenkla för den som ska fylla i informationen genom att säkerställa att informationen är relevant för installationsprodukter och att stöd finns för att underlätta inmatning. Byggvarudeklarationen ska täcka behovet, med syftet att deklarera materielinnehåll och resurs- och miljöpåverkan under produktens livscykel, oavsett var i värdekedjan informationen efterfrågas.

  • Med iBVD får vi ett verktyg där all relevant information finns med och där branschen tillsammans utvecklar lösningen inklusive vägledning anpassat för respektive sortiment. Det kommer att underlätta arbetet med att samla in och dokumentera informationen för oss i tillverkarledet, säger Dennis Klangebo, Development Engineer på FM Mattsson Mora Group, som medverkar i arbetsgruppen för iBVD.

Under arbetet med att ta fram kravbilden för iBVDn har ambitionen varit att så långt som möjligt använda etablerade begrepp med syftet att alla delar i värdekedjan ska kunna tolka informationen på samma sätt. Det är en förutsättning för att kunna skapa rationella processer. Exempelvis används ämneslistor för kemiska ämnen och legeringar med koppling till CAS/EG-nummer och kandidatlistan.
Byggvarudeklarationer används idag som underlag till de flesta av miljöbedömningssystemen, exempelvis Byggvarubedömningen och Sundahus. Med iBVDn är ambitionen att underlätta arbetet med att få in information ytterligare ett steg.

  • En förankring av informationsbehovet, där vi talar samma språk och använder samma begrepp, kommer att underlätta för oss i vårt arbete, säger Jonny Hellman, vd på Byggvarubedömningen.

De båda produktdatabaserna inom el- och VVS-branschernas respektive styrelse har gett en klar inriktning att samarbeta kring byggvarudeklarationer för installationsmaterial och göra informationen tillgänglig via branschernas artikelnummersystem, RSK-nummer (VVS) respektive E-nummer (el).

  • Att kunna koppla informationen mot beställningsbara artiklar även inom det här området är ett stort steg framåt, säger Sverker Skoglund, vd på branschföreningen SEG Sveriges Elgrossister.
  • Vi ser en stor fördel med att informationen finns samlad i branschdatabaserna, säger Matti Weineland, Senior Specialist/ Quality & Environment på Villeroy & Boch Gustavsberg.

Följande organisationer deltar i samarbetet byggvarudeklaration för installationsprodukter - iBVD:
SEG Sveriges elgrossister, Selcable, EL - Elmateriel Leverantörerna, RGF - Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanternas Råd samt representanter från tillverkande företag och Byggvarubedömningen.
Projektets partner för utveckling av systemstöd och verktyg är Softronic.

För ytterligare information kontakta Lisa Barthon (VVS Fabrikanternas råd) 08-24 14 91, Hans Karlsson (VVS Information Data) 08-556 95 786 eller Sverker Skoglund (SEG Sveriges Elgrossister) 08-663 01 33.

VVS Information Data AB ägs till lika delar av Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Fabrikanternas Råd och har som uppgift att skapa nytta för branschen genom effektiva produktinformationslösningar.

www.vvsinfo.se

För att möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation har el- och VVS-branschen samlats kring en byggvarudeklaration anpassad för installationsprodukter, iBVD. Informationen kopplas mot RSK-nummer (för VVS-produkter) respektive E-nummer (för elprodukter), alltså de väletablerade system som används av tillverkare, grossister och installatörer.

Läs vidare »

Nu lanserar vi nya RSK-databasen – största lyftet sedan 2011

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 11:26 CET

Med nya RSK-databasen vill vi göra det enklare att hitta professionella VVS-produkter och att få rätt produktinformation utifrån varje söknings specifika behov. En kraftfull fritextsökning kombinerat med styrkan hos filterfunktionerna tillsammans med en uppdaterad produktpresentation gör nu RSK-databasen ännu bättre.

RSK-databasen har stegvis gått från att vara en nummerbank till att hålla aktuell produktinformation om den absoluta merparten av de professionella VVS- och VA-produkter i Sverige. Mycket kraft har lagts på att samla relevant teknisk information samlat med bilder, monteringsanvisningar, byggvarudeklarationer etc. för att underlätta för branschens aktörer. Med nya RSK-databasen tar vi nu ett till steg framåt genom ett uppdaterat gränssnitt med moderna sök- och filterfunktioner, tillgängligt oavsett om man använder smartphone, surfplatta eller dator.

- Ett stort önskemål har varit att kunna använda RSK-databasen även mobilt. Det är vi glada att kunna presentera nu, säger Kajsa Lindström, marknad och kommunikation på VVS Information Data.

Med RSK-numret ger vi produkten en beställningsbar identitet som används i hela värdekedjan från tillverkare, konstruktör, beställare, handelsled och montör. Med RSK-databasen kopplar vi identiteten (beställningsnumret) till produktinformationen så att all information finns tillgänglig när man behöver den. Produktinformationen hålls uppdaterad av tillverkarna (RSK-innehavaren) ochmed över 200.000 artikelvisningar i månaden på www.rksdatabasen.se så innebär det också att man får en bra produktinformation ut i marknaden. Prova själv på www.rskdatabasen.se

- Antalet produkter på marknaden ökar hela tiden, samtidigt som behovet av mer information om varje produkt också ökar. Det i kombination med att tiden och tålamodet att leta efter information minskar gör att vi med RSK-databasen har en viktig roll att fylla i branschen. Här gäller det också att vara lyhörd för branschens behov, säger Hans Karlsson, vd på VVS Information Data som tillhandahåller RSK-databasen.

Med lanseringen av nya RSK-databasen introducerar vi också ett antal nya funktioner och begrepp i RSK-databasen, bland annat produktegenskaper enligt internationell modell, varumärke, serie och tillbehör, där uppdatering av informationen kommer att ske succesivt.

- Jag har redan fått en positiv respons när jag visat nya RSK-databasen för mina tidigare konsult- och konstruktörskollegor, där många idag specificerar med RSK i handlingarna, säger Marcus Stenvall, produktionsansvarig på VVS Information Data. 

För ytterligare information kontakta VVS Information Data: Kajsa Lindström, marknad och kommunikation, 05-556 95 783, eller Hans Karlsson, vd, 08-556 95 786.

VVS Information Data AB har som främsta uppgift att driva och utveckla RSK-databasen och därmed skapa nytta för branschen genom en effektiv produktdatahantering. VVS Information Data AB ägs sedan 2010 till lika delar av Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Fabrikanternas Råd.

Med nya RSK-databasen vill vi göra det enklare att hitta professionella VVS-produkter och att få rätt produktinformation utifrån varje söknings specifika behov. En kraftfull fritextsökning kombinerat med styrkan hos filterfunktionerna tillsammans med en uppdaterad produktpresentation gör nu RSK-databasen ännu bättre.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om VVS-Informations Data i Stockholm AB

VVS Info

1997 bildas VVS Information Data AB med Rörgrossistföreningen VVS, VVS-fabrikanternas Råd och VVS-Installatörerna, sedermera VVS-Företagen, som ägare. På 2000- talet började man kunna göra ansökningar via internet. 2010 beslutar VVS Företagen att sälja sin del av VVS Information Data AB till de två kvarvarande ägarna. 2011 inleddes samarbetet med Sveriges Elgrossister (SEG). RSK-registret har under åren gått från att vara en nummerbank till att bli en av världens mest omfattande VVS-tekniska informationsdatabaser med bilder, dokumentation och anvisningar. Den numera helt internetbaserade databasen används av alla branschaktörer och av många privatkonsumenter

Adress

  • VVS-Informations Data i Stockholm AB
  • DRAKENBERGSGATAN 21 BV
  • 117 41 Stockholm
  • Sverige