Gå direkt till innehåll
Johanna Björklund, Umeå universitet, föreläser under sommarskolan i Norrköping.
Johanna Björklund, Umeå universitet, föreläser under sommarskolan i Norrköping.

Pressmeddelande -

Datorer tränas i mänsklig kommunikation i Norrköping

Mänsklig kommunikation är en av de största utmaningarna inom artificiell intelligens eftersom det är så komplext och tar sig i varierande uttryck. Samtidigt kräver många tillämpningsområden av AI att datorer kan interagera med oss människor på våra egna villkor, förstå ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester.

Den 22–26 augusti arrangerar Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) sommarskolor för sina doktorander i Norrköping. I sommarskolan Synthesis of Human Communication samlas 25 doktorander från flera svenska universitet för att lära sig metoder för bearbetning och generering av mänsklig kommunikation, en av de största utmaningarna inom området AI. Sommarskolan kretsar kring en projektuppgift där doktoranderna ska skapa en avatar som kan tala och gestikulera på ett naturligt vis, helt på egen hand. Under veckan får lärare och doktorander diskutera och utbyta erfarenheter med representanter från stora industriföretag i Sverige. Sommarskolans sista dag demonstrerar doktoranderna sina resultat i 3D på Visualiseringscenter C i Norrköping.

För att kunna stödja och komplettera mänsklig kommunikation behöver datorer kunna kommunicera på samma förutsättningar som människor. Mänsklig kommunikation är mycket komplex och mångfacetterad, utöver ord använder vi bland annat betoningar, kroppsspråk, mimik, och gester för att göra oss förstådda. Teknikerna som lärs ut vid sommarskolan kan exempelvis användas för att skapa interaktiva mediaupplevelser, olika typer av digitala assistenter, artificiella lärare och träningsobjekt (t.ex. virtuella patienter), och servicerobotar.

“Det som gör sommarskolan unik är att vi kopplar samman komponenter för textgenerering, omvandling från text till tal, vidare till gester, och så i slutet 3D-visualisering, för att skapa en talande och gestikulerade avatar. Vanligtvis behandlas dessa tekniker var för sig inom isolerade forskningsområden. Genom att samarbeta kan vi bättre förstå hur de olika komponenterna samverkar och ta ett mer holistisk perspektiv på AI-driven kommunikation.“ säger Johanna Björklund, Project Manager för WARA Media & Language (WARA M&L).

“Visualiseringscenter C är en internationell mötesplats för världsledande forskning inom AI och visuell kommunikation. Genom att samlas här får studenterna arbeta med teknikerna i en kreativ och högteknologisk miljö.“ säger Anders Ynnerman, Programdirektör på WASP och direktör för Visualiseringscenter.

För WARA Media & Language, innebär sommarskolan starten på en långsiktig satsning på AI-driven kommunikation, där vi samlar forskare och företag på en global arena kring en gemensam vision: gränsöverbryggande AI-forskning i samhällets tjänst.

Media är välkomna att delta vid doktorandernas demo i domen, Visualiseringscenter C, fredagen den 26 augusti kl 09:00.

Vid intresse, kontakta Ivana von Proschwitz: 070-144 39 41.


Fakta WASP

https://wasp-sweden.org/

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett nationellt forskningsprogram för att främja grundforskning och utbildning. Programmet startades 2015 och löper till 2031, med en sammantagen budget på 6,2 miljarder SEK. Programmet har som mål att utbilda minst 600 doktorander och etablera minst 80 nya forskningsgrupper i Sverige. WASP arbetar med ett antal verktyg, bland annat doktorandprogram, rekrytering av internationella forskare, samt samverkan mellan industri och akademi genom forskningsarenor.

Fakta WASPs forskningsarenor

https://wasp-sweden.org/research/research-arenas/wara-media/

WASPs forskningsarenor (WASP Research Arenas - WARA) fungerar som gränssnitt mellan forskare knutna till WASP och det omgivande samhället. Till de nyare arenorna hör WARA Media and Language som ska skapa en multidisciplinär forskningsgemenskap inom området AI för Media och Språk. Centrala mål för arenan är att främja kunskapsöverföring mellan olika tillämpningsområden (t.ex., från datorspel till processindustri, eller från mediaanalys till hälsovård), och att ge forskare tillgång till datamängder och testmiljöer från företag och industri.

Fakta Visualiseringscenter C

https://visualiseringscenter.se/

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Cnema, C-Research Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och RISE C-Studio. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Ämnen

Kategorier

Regioner


The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Presskontakt

Natalie Pintar

Natalie Pintar

Presskontakt Kommunikationsansvarig WASP +46 (0)700 89 64 97

Relaterat innehåll

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri.

Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.

Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet samt Chalmers tekniska högskola. WASP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med 4,2 miljarder kronor för perioden 2015-2029. Utöver det bidrar universiteten och industripartners till programmet med 1,3 miljarder kronor.

WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program