Pressmeddelande -

Per Thelin ny VD i Wedins

Styrelsen i Wedins Skor & Accessoarer har idag utsett Per Thelin till ny VD. Per Thelin möter alla de krav och kriterier som styrelsen ställt upp vid sökandet av en ny vd till Wedins för att leda det omfattande förändringsarbete som inletts; en rutinerad företagsledare med erfarenhet från ledarskap inom detaljhandel, större omstruktureringsarbeten, internationella verksamheter – och med börserfarenhet. Per Thelin tillträder sin tjänst den 1 augusti 2006. Per Thelin är 47 år och civilekonom. Han har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandel och mode genom sina 25 år i branschen. Per kommer närmast från ett turnaround-uppdrag som VD för brittiskägda MT Owner AB som utvecklar varumärkena Melka och Tenson. Innan dess var han bland annat VD för Biltema och Handskmakar’n samt verksam på chefspositioner inom Åhléns, B&W och KF. Per Thelin har också agerat VD på konsultbasis vid omstruktureringsprojekt i såväl onoterade som noterade bolag. – Per Thelin passar perfekt in på den kravprofil vi haft. Han är en erfaren företagsledare, som varit verkställande direktör länge, med kompetens från ledande befattningar inom detaljhandel, kedjedrift och mode. Han har också börserfarenhet och har lett komplicerade omstruktureringsprocesser. Det gör honom mycket väl lämpad att leda Wedins, säger Ole Oftedal, styrelseordförande i Wedins. Per Thelin tillträder sin tjänst den 1 augusti 2006. Tillförordnad VD Hans Johansson kvarstår i sin befattning fram till dess. – Jag ser fram emot att få ta med mig mina erfarenheter och kunskaper in i Wedins för att fortsätta utveckla bolaget och leda det omfattande omvandlingsarbete som inletts, säger Per Thelin, tillträdande vd i Wedins. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ole Oftedal, styrelsens ordförande, telefon 070-592 75 99 Per Thelin, tillträdande VD, telefon 070-546 41 65 Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma Telefon 08-508 99200 Organisationsnummer 556540-1493 www.wedins.se

Ämnen

  • Arbetsliv