Gå direkt till innehåll
Ny undersökning: Goda resultat vid digitala behandlingar mot depression och ångest

Pressmeddelande -

Ny undersökning: Goda resultat vid digitala behandlingar mot depression och ångest

Under 2020 och 2021 har stora delar av psykiatrin genomgått en stor förändring, där allt fler behandlingsinsatser sker digitalt. Mellan 2019 och 2021 ökade andelen distanskontakter på WeMind Vasastan & Kungsholmen från 7 procent till över 70 procent. En ny undersökning visar att behandlingsresultaten är fortsatt goda även vid digitala behandlingar.

-När smittspridningen nu ökar, och samhället ställs in för nya utmaningar och förnyade restriktioner, måste vi utvärdera och analysera distansvården för att försäkra oss om att vi fortsätter leverera goda behandlingsresultat, säger Fabian Lenhard, kvalitetscontroller på WeMind.

För att ta reda på det har WeMinds forsknings- och utvecklingsgrupp undersökt behandlingsutfallet för depressions- och ångestsymptom hos alla patienter med behandlingsmätningar, dvs en mätning före och efter behandlingen och beräknat den genomsnittliga förbättringen. Ångestsymptom mättes med skalan GAD-7, depressionssymptom med PHQ-9. Sammantaget ingick mer än 1200 patienter i analysen, vilket gör att resultatet har god statistisk säkerhet.

-Den här typen av undersökningar möjliggörs av WeMinds arbete med kontinuerliga mätningar och utvärderingar av behandlingsresultat. Det ger oss inte bara ett kvitto på att våra behandlingar ger resultat, utan också möjlighet att jämföra och utvärdera insatser över tid.

År 2019 var den genomsnittliga förbättringen på ångestsymptom 48%. Även för depressionssymptom var den genomsnittliga förbättringen 48%. Under 2020 var resultatet 42% för ångest och 43% för depression. År 2021, då 70% av kontakterna skedde digitalt, var resultatet 46% för ångest och 45% för depression. Skillnaderna mellan åren var dock inte statistiskt signifikanta, vilket talar för att det rör sig om slumpvariation.

Behandlingseffekt kan beräknas statistiskt med en så kallad effektstorlek. Effektstorlekar används frekvent inom forskningen för att placera in behandlingsmetoder på en skala från små till stora effekter. Sådana beräkningar tar hänsyn till både den genomsnittliga förändringen och till att det finns en spridning, alltså att enskilda patienters resultat kan avvika från genomsnittet. Ett värde på 0.8 räknas som en stor behandlingseffekt. WeMinds behandlingsresultat på både ångest- och depressionssymptom låg konstant och med god marginal över 0.8, och kan således anses ha haft stor effekt under hela perioden 2019 – 2021.

Samtidigt som andelen distanskontakter har ökat till över 70% har behandlingsresultaten alltså bibehållit stabil kvalitet. Åren 2020 och 2021 nås samma goda resultat som innan pandemin 2019.

-Det är glädjande att våra goda behandlingsresultat står sig, trots radikalt förändrade arbetssätt och den stora påverkan som covid-19 har haft även på psykiatrin. Den här undersökningen visar tydligt att vårt arbete för att digitalisera vården ger resultat, och att vi kan fortsätta hjälpa patienter till bättre psykisk hälsa även under pandemin, säger Fabian Lenhard.

Ämnen

Taggar

Regioner


WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med ca 500 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.

Presskontakt

Henrik Sundbom

Henrik Sundbom

Presskontakt Pressansvarig 0703303215

Relaterat material

Relaterade nyheter

WeMind - för psykisk hälsa

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.

WeMind AB
St Eriksgatan 44
112 34 Stockholm
Sverige