Gå direkt till innehåll
White lanserar bok om normkritiska metoder inom inredningsarkitektur

Nyhet -

White lanserar bok om normkritiska metoder inom inredningsarkitektur

Vad kännetecknar en inkluderande och jämställd plats? Hur drivs en process för att skapa en sådan miljö inomhus? I boken Att gestalta ett jämställt rum – metoder, vägval och lärdomar samlas erfarenheter och metoder som White använt i uppdraget att processleda och inreda KRUT - Malmö stadsbiblioteks nya ungdomsavdelning. 

I boken undersöker White hur metoder för normkritiskt och jämställt arbete kan användas inom inredningsarkitektur, och är skriven tillsammans med den ideella organisationen Tjejer i förening och Malmö stadsbibliotek. 

-­ Vad vi fyller våra offentliga rum med för innehåll, och vilka som får delta i den arbetsprocessen, är viktiga frågor att utforska och kunna besvara för att skapa offentliga platser som är inkluderande och jämställda. Det är i grunden en demokratisk fråga, säger Victoria Percovich Gutierrez, processledare på White i Malmö.

Tätt samarbete med unga i Malmö

En avgörande nyckelfaktor i processen har varit att skapa ett tryggt och nära samarbete med unga i åldrarna 14-30 år, den målgrupp som bibliotekets nya avdelning vänder sig till. Under en månad anställdes tjugo ungdomar, från alla Malmös stadsdelar. Efter utbildning och workshops inom bland annat stadsbyggnad, arkitektur, dialog, jämställdhet och projektledning kunde de, under ledning av processledare och inredningsarkitekt, presentera en möblerad planritning. 

Känslomässiga behov i centrum

Tidigt i processen efterfrågade de unga behov som, traditionellt sett, inte brukar tillgodoses av bibliotek. De önskade sig bland annat rum som gick att stänga om sig, där man inte var exponerad för resten av besökarna, och att det skulle finnas vuxna på KRUT som man kunde anförtro sig till.

- Hela kärnan i att applicera ett normkritiskt perspektiv på inredningsarkitektur ligger i just detta; att genom nya metoder skapa möjligheter att vaska fram behov vi aldrig kunnat nå fram till i en traditionell arbetsprocess. Flera av våra och bibliotekets föreställningar om vad en ungdomsavdelning på ett bibliotek bör innehålla stämde inte med vad unga idag har för behov av en avdelning som riktar sig till dem,  säger Karolina Nilsson, inredningsarkitekt på White i Malmö.

Metodernas grunder och perspektiv som presenteras i boken går att applicera på olika former av offentliga rum som ska gestaltas och fyllas med innehåll, exempelvis inom skola, vård och äldreboende.

- Gestaltning kan inte ensamt lösa samhällsproblem som exempelvis rör ojämlikhet och integration. Men gestaltning och design spelar viktiga roller i arbetet med att skapa offentliga rum som fler känner sig välkomna att besöka och använda, säger Victoria Percovich Gutierrez.

Fredagen den 23 nov mellan 14-16 lanseras boken på KRUT och en rundtur av avdelningen arrangeras.

Boken i sin helhet går att läsa i pdf-version här

Film om KRUT (1 min): https://youtu.be/GGdICQ-cU7s

För mer information: 

Karolina Nilsson, inredningsarkitekt, karolina.nilsson@white.se, +46 40 660 30 35
Victoria Percovich Gutierrez, processledare, specialist social hållbarhet, victoria.percovich@white.se,
+46 40 691 70 93

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Maria Gertell

Maria Gertell

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 070 588 65 00

Om White

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.