Gå direkt till innehåll
Utbyggnad av fossilfri värme i Gnosjö

Nyhet -

Utbyggnad av fossilfri värme i Gnosjö

Under hösten 2021 färdigställdes de sista etapperna av ett nästan sju kilometer långt fjärrvärmenät i Gnosjö. Nevel och Wikström AB har tillsammans planlagt och projekterat för utbyggnaden under ett års tid.

Satsningen görs av Nevel vars affärsidé sedan starten 2007 är att tillhandahålla fossilfri värme till mindre kommuner runtom i Sverige. Sedan januari 2021 ägs företaget av investeringsfonden Ardian och i dagsläget driver de knappt 20 fjärrvärmeverk från Bjuv i Skåne till Kramfors i Ångermanland. Den stora utbyggnaden i Gnosjö har även fått stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, ett initiativ för att öka andelen fossilfria värmeverk i landet.

Tar vara på spillvärme

I Gnosjö med sina många företag finns ett stort behov av fjärrvärme, men också möjlighet att ta vara på entreprenörsandan i kommunen, berättar Per Ander som är försäljningschef på Nevel.
– Vi arbetar hela tiden med att ta fram lösningar för att öka den cirkulära ekonomin. Det kan handla om att ta tillvara spillvärmen från företag som ligger längs kulvertnätet, eller som i ett fall då vi samarbetar med en lokal entreprenör som tar tillvara och flisar lastpallar. Tidigare transporterades fliset till Borås, nu förbränns det i vår nybyggda flispanna i Gnosjö.

Per Ander, försäljningschef på Nevel
Per Ander, försäljningschef på Nevel

Stor minskning av koldioxid

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gnosjö inleddes redan 2018, då med ett fjärrvärmeverk med pelletspanna som i huvudsak försörjde de kommunala byggnaderna. Nu byggs ännu en central med flispanna och ett fjärrvärmenät på närmare sju kilometer.
– I och med utbyggnaden kommer Gnosjö i ännu högre grad kunna ställa om från biogas och naturgas till fossilfria bränslen. Vår nya flispanna möjliggör att värmeförsäljningen ökar från 3,4 GWh till 11,2, berättar Per Ander. Vi har räknat ut att det sparar koldioxid i en mängd motsvarande 25 % av bilarna i kommunen, eller som om vi fyllde två Globen med koldioxid. Så det är en stor vinst för klimatet, men också en betydande kostnadsminskning för de företag som ansluter sig till nätet.

Fördel med en aktör projektet igenom

Gnosjö är Nevels största utbyggnadsprojekt hittills. Wikström AB var involverade redan i första etappen 2018. De anlitades återigen hösten 2020 för en förstudie av den nya utbyggnaden och var även delaktiga i upphandlingen av ramavtalsentreprenörer. Mats Axelsson har varit projektledare medan Philip Gustafsson har stått för ritning och konstruktion. 
– Under våren ansvarade vi för projektering av fjärrvärmeledningarna, berättar Mats Axelsson. Bland annat för byggnation och kontroll men också med ansvar för kontakter med involverade myndigheter.

Mats Axelsson, Wikström AB
Mats Axelsson, Wikström AB

Det finns ett stort värde i att ha en och samma aktör för alltifrån förstudie tills dess att projektet är besiktigat och klart, tycker Per Ander.
– Istället för att lägga tid på att överföra information mellan olika leverantörer kan Wikström erbjuda alla de kompetenser jag behöver. Min roll underlättas ju såklart, men det blir också en personligare relation när jag enbart har kontakt med Mats och Philip. I och med att de har varit delaktiga i hela processen blir det också mycket enklare om vi ställs inför ett problem. Vi löser det tillsammans på ett konstruktivt och bra sätt.

Planer på nästa etapp

Nevel planerar för fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Gnosjö. Det krävs ett större kulvertnät för att tillgodose ett växande behov, och i takt med att nätet växer ökar även möjligheten för fler privatkunder att ansluta sig, förutsatt att de bor längs sträckningen. Utvecklingen av fossilfri fjärrvärme och grön energiproduktion är här för att stanna.

Ämnen

Regioner

Installationskonsult inom VVS, energi och miljö

Wikström är ett konsultföretag inom VVS, energi och miljö med ​​​​​​​ca 50 medarbetare i Göteborg, Falkenberg och Kinna. Med energieffektivitet i fokus skapar vi tillsammans med våra kunder hållbara fastigheter för kommande generationer. Vi designar system för framtidens inneklimat. ​​​​​​​
​​​​​​​
Vår vision är att Wikström skall vara det konsultföretag inom VVS, energi och miljö med de mest nöjda och trogna kunderna, kännetecknat av hög kompetens och innovativt tänkande.
​​​​​​​
Vi utvecklar och genomför tjänster inom VVS-, energi och miljöområdet med utgångspunkt från ett helhetstänkande ur miljö- och livscykelperspektiv. Vi skapar långsiktiga samarbeten genom att ge våra kunder rätt kompetens, lyhördhet, stort engagemang och leverans i tid.

Våra uppdrag finns inom alla segment, såsom kommersiella fastigheter, bostäder, industri, idrott/fritid & kultur, kollektivtrafik, vårdanläggningar, skolor och förskolor.

Wikström AB
Södra Gubberogatan 8
416 63 Göteborg
Sverige