Pressmeddelande -

WM-data avtalar med Bankpension om systemstöd för administration av tjänstepensioner

WM-data har tecknat avtal med Bankpension Sverige AB (tidigare Bankanställdas Pensionstjänst, BPT). Avtalet innebär leverans av ett kundanpassat system baserat på WM-datas WinLife. Systemet ska stödja administration av tjänstepensionerna för de bankanställda inom Danske Banks, Nordeas och SEBs svenska verksamheter. Avtalet är tecknat på fem år. Bankpension Sverige AB är ett bolag ägt av Danske Bank, Nordea och SEB. Bolaget administrerar tjänstepensionerna enligt BTP-planen för de bankanställda. WM-data bistod dåvarande Bankanställdas Pensiontjänst i en förstudie avseende den framtida verksamheten. Det resulterade i att WM-data fick ansvara för att ta fram en detaljerad kravspecifikation för ett nytt systemstöd. Valet föll på WinLife som totalt kommer att hantera cirka 50.000 tjänstepensioner för de tre bankerna. WM-data kommer att stå för implementeringen av WinLife, integration med bl. a. bankernas HR-system, konvertering av nuvarande system samt förvaltning och support. Systemet kommer att tas i drift under våren 2007. - Med det nya systemet baserat på WinLife kommer vi att kunna effektivisera och förbättra administrationen av tjänstepensionerna säger Anders Lidbeck, styrelseordförande Bankpension Sverige AB. Vi kommer att ha en modern systemplattform och står väl rustade inför eventuella kommande förändringar i BTP-planen. Det känns tryggt att samarbeta med en leverantör som arbetar med långsiktighet i utvecklingen i sina produkter och som besitter stor kunskap om vår bransch. - Avtalet stärker vår ställning som den ledande integratören av försäkringssystem i Sverige, säger Per Johanson, divisionschef Banking & Insurance på WM-data. Vi arbetar med den senaste tekniken avseende IT-plattformen i WinLife, varför vi kan borga för ett modernt och flexibelt system med anpassningar för framtida behov. WinLife är ett ramverk med komplett uppsättning av komponenter för hela personförsäkringsområdet bl. a. tjänstepensioner. WM-data Banking & Insurance erbjuder lösningar och specialistkompetens som bygger på gedigen branschkunskap om bank-, finans-, och försäkringsmarknaden i Norden. För ytterligare upplysningar kontakta: Per Johanson, divisionsansvarig för Banking & Insurance på WM-data, tel: 08-517 051 68, mobil: 0708-51 51 68, e-post: per.johanson@wmdata.se Anders Lidbeck, styrelseordförande Bankpension Sverige AB, mobil: 070-537 08 84, e-post: anders.lidbeck@nordea.se WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Vi skapar ökad konkurrenskraft för våra kunder genom att kombinera verksamhetskompetens med IT-kunskap. Omsättningen uppgår till drygt 10 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag