Pressmeddelande -

WM-data förlänger och utökar outsourcingavtalet med SCA Packaging

WM-data får förlängt och utökat ansvar för it-driften inom SCA Packaging. WM-data kommer att vara prime contractor gentemot underleverantörer samt ta helhetsansvar för applikations- och serverdrift, kapacitetstjänster, klientsupport, etc. Avtalet är tecknat på tre år med option på ytterligare två år. WM-data övertog helhetsansvaret för SCA Packagings it-drift för fyra år sedan och har efter den förnyade upphandlingen återigen valts som leverantör. Avtalet innebär ett utökat ansvar genom att WM-data kommer att agera som prime contractor gentemot underleverantörer. Dessutom får WM-data utökat ansvar för applikationsdriften samt övervakning av prestanda och svarstider i servrar, applikationer och LAN. WM-datas Service Desk kommer att fungera som Single Point of Contact för it-supportärenden för SCA Packagings samtliga 480 användare i Sverige. It-stödet levereras som funktionstjänster från WM-data, vilket framförallt innebär tydligare service-, tillgänglighets- och kostnadsnivåer för SCA Packaging. Genom att köpa funktionstjänster får SCA Packaging utökad applikationssupport, konsoliderad och centraliserad it-infrastruktur samt en moderniserad klientplattform. - Genom att outsourca it-driften till WM-data säkerställer vi en fortsatt effektiv hantering av all infrastruktur, effektivare problemhantering i den applikatoriska miljön, skalbar miljö samt sänkta kostnader, säger Håkan Andersson, it-chef på SCA Packaging. Den leveransform där vi köper funktions- och kapacitetstjänster från WM-data, ger oss en fördelaktigare kostnadsstruktur samt större flexibilitet genom att kunna anpassa kapacitet efter verksamhetens behov. - Vi har lagt stor kraft på att utveckla funktionstjänster som innebär en tydligare affärsmodell samt högre servicenivåer till våra kunder, säger Johan Ripe, divisionschef WM-data Infra Solutions. Det känns mycket förtroendefullt att som partner till SCA Packaging få ta en aktiv del i utvecklingen av deras it-verksamhet. WM-data erbjuder it-lösningar som bygger på gedigen branschkunskap och vi verkar för att utveckla våra kunders konkurrenskraft. Inom området it-infrastruktur medverkar vi i strategiska processer gällande våra kunders it-stöd samt tillhandahåller tjänster inom analys, design, implementering, drift, kommunikation samt support. För ytterligare upplysningar kontakta: Johan Ripe, divisionschef WM-data Infra Solutions, tel: 08-775 81 48, e-post: johan.ripe@wmdata.se Ulrik Karlsson, kundansvarig för SCA på WM-data, mobil: 0733-98 18 43, e-post: ulrik.karlsson@wmdata.se Håkan Andersson, it-chef SCA Packaging Sweden AB, tel: 0370-422 78, e-post: hakan.andersson.is@sca.com WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Vi skapar ökad konkurrenskraft för våra kunder genom att kombinera verksamhetskompetens med IT-kunskap. Omsättningen uppgår till drygt 10 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT