Pressmeddelande -

WM-data och IFS inleder samarbete

WM-data och IFS inleder ett samarbete som syftar till att gemensamt erbjuda marknaden produkter och kompetens avseende IFS affärssystem. Samarbetet avser framför allt lösningar för produktions- och underhållsprocessen i basindustrin. WM-data kommer att erbjuda kunder leverans, förvaltning och support av IFS Applications samt tjänster för verksamhetsutveckling, integration och systemutveckling. Det primära syftet för WM-data och IFS med att inleda ett samarbete är att bredda leveranskapaciteten för båda parter i framför allt Sverige och Norge. Samtidigt erbjuds kunder fler tjänster och en integrerad leverans genom WM-datas tjänster inom integration, system- och verksamhetsutveckling i kombination med IFS produkter. - Vi ser en stor potential i ett fördjupat samarbete på den, till stora delar, gemensamma kundbasen inom basindustrin, säger Stefan Gardefjord, VD WM-data Sverige. WM-datas djupa verksamhetskunnande inom segmenten flyg, metall, papper och energi tillsammans med IFS starka position inom dessa segment, ger goda möjligheter att effektivisera kundernas verksamhet med IFS lösningar som bas. - Med WM-data som samarbetspartner kan vi på ett mycket bra sätt tillgodose kundernas krav på kompletterande tjänster kring verksamhetsutveckling, integration, systemutveckling, support och förvaltning. WM-data är en trovärdig och väl etablerad leverantör och vi ser fram emot att tillsammans skapa värdefulla lösningar för företag och organisationer, säger Glenn Arnesen VD IFS Scandinavia. WM-data arbetar efter strategin att etablera samarbeten med ledande aktörer i syfte att kontinuerligt erbjuda sina kunder den bästa och mest kostnadseffektiva sammansättningen av tjänster och lösningar. För ytterligare upplysningar kontakta: Stefan Gardefjord, VD WM-data Sverige, tel: 08 - 671 11 00, mobil: 0733-98 00 21, e-post: stefan.gardefjord@wmdata.se Glenn Arnesen, VD IFS Scandinavia, mobil: +47 90 15 58 80, e-post: glenn.arnesen@ifs.no WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Vi skapar ökad konkurrenskraft för våra kunder genom att kombinera verksamhetskompetens med IT-kunskap. Omsättningen uppgår till drygt 10 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag