Pressmeddelande -

WM-data tar helhetsansvar för FMVs it-drift

Som ett led i att vidareutveckla och effektivisera IT-verksamheten har FMV (Försvarets Materielverk) förnyat och utökat sitt avtal med WM-data. Avtalet omfattar förvaltning och drift av FMVs infrastruktursystem, kommunikationstjänster, Service Desk samt utveckling och förvaltning av arbetsplatstjänsten. Avtalet är tecknat på tre år med möjlighet till förlängning med ett år i taget i maximalt tre år. Ordervärdet uppgår till cirka 200 MSEK. Efter en större upphandling, har WM-data fått helhetsansvaret för IT-driften av FMVs verksamhetssystem samt kommer att vara en partner i vidareutvecklingen och moderniseringen av it-infrastrukturen och drifttjänsterna. WM-data kommer bl.a. att uppgradera FMVs kommunikationsnät, utveckla säkerheten för arbetsplatstjänster, effektivisera programvarudistributionen samt upprätta en Service Desk-funktion som arbetar efter strikt säkerhetsklassning. Dessa tjänster kommer i stor omfattning att levereras som funktioner, vilket framförallt innebär tydligare service-, tillgänglighets- och kostnadsnivåer för FMV. - FMV och WM-data har en långvarig affärsrelation och vi är mycket stolta över att ytterligare bredda vårt samarbete, säger Stefan Gardefjord, VD WM-data Sverige. FMV kommer på ett flexibelt sätt att kunna anpassa inköp av funktionstjänster och service efter verksamhetens skiftande behov. Därigenom tar vi en aktiv del i FMVs utveckling av verksamheten i en tid där försvaret står inför stora förändringar. WM-data har lång erfarenhet av att leverera kvalificerade IT-tjänster till Försvarsmakten och myndigheter inom försvaret. Med den bakgrunden kan vi bidra i det förändringsarbete som bl.a. FMV bedriver. För ytterligare upplysningar kontakta: Stefan Gardefjord, VD WM-data Sverige, tel: 08-671 11 00, e-post: stefan.gardefjord@wmdata.se Jan-Ove Nord, affärsprojektledare på WM-data, mobil: 073 - 398 50 21, e-post: jan-ove.nord@wmdata.se WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Vi skapar ökad konkurrenskraft för våra kunder genom att kombinera verksamhetskompetens med IT-kunskap. Omsättningen uppgår till drygt 10 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT