Pressmeddelande -

WM-data tecknar outsourcingavtal med Skatteverket

Skatteverket och WM-data har tecknat avtal om outsourcing av drift, förvaltning och utveckling av Skatteverkets plattform för informations- och kunskapsförsörjning. Avtalet är tecknat på tre år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Värdet på affären uppskattas till cirka 70 MSEK. Skatteverket har efter en genomförd förstudie beslutat att utkontraktera drift, förvaltning och utveckling av den teknikplattform, med tillhörande applikationer, som hanterar Skatteverkets informations- och kunskapsförsörjning. Skatteverket klassar dessa tjänster som verksamhetskritiska eftersom de omfattar e-post, intranät och applikationer som dagligen används av Skatteverkets cirka 14 000 medarbetare. Utkontrakteringen avser ett funktionsåtagande och WM-data kommer inom ramen för åtagandet att säkerställa och utveckla Skatteverkets nuvarande tekniska plattform baserat på Lotus Notes/Domino. Inom ramen för tilläggstjänster kommer WM-data att kunna stödja Skatteverket strategiskt och tekniskt i utvecklingen av den framtida plattformen. - Skatteverket följer genom denna utkontraktering vår uttalade inriktning att inte hantera all IT-verksamhet med egna resurser. Konkurrensen i upphandlingen var hård men efter utvärdering och förhandling har Skatteverket valt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga krav i förfrågningsunderlaget, säger Katrin Westling Palm, överdirektör på Skatteverket. För oss innebär avtalet också att vi konsoliderar och reducerar antalet tekniska plattformar för att minska Skatteverkets totala IT-kostnader och därmed spara in på skattebetalarnas pengar. - Vi är mycket stolta för det utökade förtroende vi har fått från Skatteverket, säger Stefan Gardefjord, VD för WM-data Sverige. Under de senaste åren har vi i nära samarbete med Skatteverket bl a utvecklat användarstödet i syfte att stödja Skatteverkets rikstäckande organisation. Det nya avtalet innebär att WM-data ytterligare kan öka service och tillgänglighet till verksamhetskritiska tjänster för Skatteverket och vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete. För ytterligare upplysningar kontakta: Stefan Gardefjord, VD WM-data Sverige, tel: 08-671 11 00, e-post: stefan.gardefjord@wmdata.se Patrik Steen Häggquist, affärsprojektledare på WM-data, mobil: 073-398 40 47, e-post: patrik.steen.haggquist@wmdata.se WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag