Skip to main content

Taggar

CE-UPP Byggare

CE-UPP Byggare

Dokument   •   2016-03-20 12:37 CET

Byggande med trä ställer stora krav på brandskydd. Allt fler entreprenörer ger sig in i träbyggande men allt för få känner till vilka dokumentationskrav som gäller. Denna CE-UPP broschyr är framtagen av Woodsafe Timber Protection i syfte att så enkelt som möjligt förklarar vikten av att nedströmsanvändare använder brandskyddat trä som har prestandadeklaration.

Bäste inköpare. Du känner väl till att brandskyddat trä omfattas lagkrav på CE märkning

Bäste inköpare, arkitekt och sakkunnig brand. WOMAG är starten på Woodsafe Timber Protection informationsarbete till branschen med fokus att reda ut lagkrav som ställs på brandskyddat trä och framförallt sortera ut felaktiga påståenden om att CE märkning, certifiering med mera inte är ett krav, vilket det självklart är. Frågan är om du kan sortera rätt och fel informationen.

Woodsafe Exterior Fire-X Broschyr 2015

Woodsafe Exterior Fire-X Broschyr 2015

Dokument   •   2015-08-19 14:18 CEST

Genom att använda Woodsafe Exteriör Fire-X kan du som arkitekt föreskriva träprodukter t.ex. cederträ, cederträspån, sibirisk lärk, värmebehandad furu med flera som fasadbeklädnad i flervåningshus och låta det åldras helt naturligt utan krav på ytbehandling. Woodsafe Exteriör Fire-X är godkänd att använda...

Arkitekt broschyr från Woodsafe

Arkitekt broschyr från Woodsafe

Dokument   •   2015-04-24 07:41 CEST

Ny utgåva av Woodsafe arkitekt broschyr ger dig som projekterar värdefull information inför valet av produkt m.m.

Faktablad Exterior FireX Cederträspån SP-Fire 105

Sammanfattande faktablad Woodsafe Exteriör Fire-X cederträspån och SP-Fire 105.

Bilaga-E är ett effektivt hjälpmedel för inköpare, brandkonsulter mfl som behöver trävaror med brandskyddande egenskaper. Genom att begära att leverantör/producent fyller i Bilaga-E, får ansvarig inköpare, brandkonsult möjlighet att jämföra olika produkters egenskaper med de faktiska lagkrav som ställs. Vill du känna dig trygg i ditt val av produkt, använd Bilaga-E.

Woodsafe Exterior Wood Cladding

Woodsafe Exterior Wood Cladding

Dokument   •   2014-09-26 11:29 CEST

Ett axplock av Woodsafe exteriöra träfasader.

Södra Climate Arena

Södra Climate Arena

Dokument   •   2013-09-05 06:52 CEST

Casestudies: Stockholm Waterfront

Casestudies: Stockholm Waterfront

Dokument   •   2013-08-27 06:45 CEST

Casestudies: Lillskansen

Casestudies: Lillskansen

Dokument   •   2013-08-28 06:45 CEST